Το KPMG Institute, στο πλαίσιο των ψηφιακών σεμιναρίων που διοργανώνει στον εκπαιδευτικό πυλώνα «Ηγεσία» διεξάγει το σεμινάριο «Διαχείριση Αλλαγής» προκειμένου να υποστηριχθούν οι ομάδες εργασίας να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις αλλεπάλληλες αλλαγές σε εξωτερικό και εσωτερικό επίπεδο διατηρώντας υψηλά επίπεδα απόδοσης.  

Διαχείριση Αλλαγής

Η KPMG στην Ελλάδα και το KPMG Institute, συνδυάζοντας την πολυετή συμβουλευτική εμπειρία και εξειδίκευση στην υποστήριξη εταιρειών εν μέσω αλλαγών, διοργανώνει  το σεμινάριο «Διαχείριση αλλαγής», με στόχο να παρέχει τις κατευθύνσεις και βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να αξιοποιήσουν τα στελέχη με ευθύνη ομάδας ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις εργασιακές αλλαγές τόσο σε προσωπικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες, θα έχουν κατανοήσει τις κύριες αιτίες που οδηγούν σε αντίσταση στην αλλαγή και θα έχουν εξερευνήσει τρόπους που συμβάλλουν στην αποδοχή και δέσμευση των ομάδων τους απέναντι στην αλλαγή ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν με επιτυχία στα νέα δεδομένα της εργασίας τους. Παράλληλα, θα συζητηθούν τεχνικές καλλιέργειας ομαδικής ανθεκτικότητας.

Η εισηγήτρια του σεμιναρίου, Ροζα Αλχανάτη, Manager του KPMG Institute, θα μοιραστεί γνώσεις, τεχνικές, μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές μέσα από την πολυετή της εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης αλλαγών και παραγωγικότητας ομάδων.

Ατζέντα και περιεχόμενο σεμιναρίου

Σύνδεση στο MS Teams (13:45-14:00)*

Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες

Ημερομηνία και ώρα: Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 14:00-17:00

  • αιτίες αντίστασης απέναντι στην αλλαγή 
  • συναισθηματική καμπύλη αλλαγής, μεταπτώσεις σε παραγωγικότητα στελεχών / ομάδων κατά τη μετάβαση στην αλλαγή σε στελέχη και ομάδες
  • KPMG μοντέλο 5 βημάτων διαχείρισης αλλαγής
  • Πρακτικές για καλλιέργεια ομαδικής ανθεκτικότητας εν μέσω αλλαγών

Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης το σεμινάριο  διεξάγεται με τη μορφή εργαστηρίου (workshop), συνδυάζοντας θεωρητική κατάρτιση και ομαδικές συζητήσεις / παραδείγματα / σχολιασμό για πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητα των συμμετεχόντων.  

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα Ελληνικά. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε έμπειρα ή νέα στελέχη επιχειρήσεων με ευθύνη ομάδας.

Κόστος: €290*

* Σημείωση: Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Σε συνέχεια της εγγραφής σας, παρακαλούμε να προχωρήσετε σε καταβολή του ποσού της εκπαίδευσης, μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμό:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ - IBAN GR69 0140 1380 1380 0232 0001 647 με παραλήπτη:

KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Στρατηγού Τόμπρα 3, 153 42 Αγία Παρασκευή

Α.Φ.Μ. 099551843, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών

Κατόπιν, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση amaniati@kpmg.gr την απόδειξη πληρωμής με την ένδειξη «Διαχείριση Αλλαγής». Είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε στην απόδειξη κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία της εταιρείας σας ώστε να εκδοθεί το τιμολόγιο (αφορά σε συμμετοχές που καλύπτονται από Εταιρεία).

Παρακαλούμε πολύ σημειώστε ότι για την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας και για να λάβετε τα στοιχεία της σύνδεσης για την ημέρα του σεμιναρίου, θα χρειαστεί να κάνετε την κατάθεσή σας μέχρι μία ημέρα πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου. Η συμμετοχή σας θα επιβεβαιωθεί με την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσής σας.
 

Πολιτική Ακυρώσεων

Σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή και δεν μπορείτε τελικά να παρευρεθείτε, θα χαρούμε να δεχτούμε άλλο άτομο στη θέση σας χωρίς επιπλέον χρέωση. Εναλλακτικά, ακύρωση συμμέτοχης με επιστρoφή χρημάτων μπορεί να γίνει με έγγραφη ενημέρωσή μας έως 1 ημέρα πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Πληροφορίες Συμμετοχής

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε με την συντονίστρια της εκπαίδευσης Φιλία Καφούση στο 693 664 2654 ή στο email fkafousi@kpmg.gr.

Εισηγητές

roza alchanati

Ρόζα Αλχανάτη

Manager, Consulting, People Services,
KPMG in Greece

Η Ρόζα είναι οργανωσιακή ψυχολόγος (MSc) και διαθέτει πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της μάθησης και ανάπτυξης (L&D). Έχει υπό την επίβλεψή της το KPMG Institute και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και προώθησή του, σχεδιάζοντας την ετήσια στρατηγική και τις θεματολογίες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών λύσεων και την υλοποίηση εταιρικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και εργαστηρίων , έχοντας εκπαιδεύσει εργαζόμενους σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα (στελέχη διοίκησης και μάνατζμεντ, γραφείου και παραγωγής), και σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προωθούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, τη διαχείριση αλλαγών, καθώς και την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ψυχικής υγείας. Παράλληλα, διατελεί και ως σύμβουλος επιχειρήσεων, αξιοποιώντας συνδυαστικά τις γνώσεις και δεξιότητες της στην ψυχολογία και το business.