Το Λιανικό εμπόριο οδηγείται σε νέα μονοπάτια

Σύμφωνα με τη μελέτη "Future of Retail Sector" για την ελληνική αγορά

Σύμφωνα με τη μελέτη "Future of Retail Sector" για την ελληνική αγορά

Το Λιανικό εμπόριο θα οδηγηθεί σε νέα μονοπάτια, με γνώμονα τις τεχνολογικές ανακαλύψεις και τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών μετά την πανδημία.

Η μελέτη “The Future of Retail Sector” που πραγματοποίησε η KPMG στην Ελλάδα διερευνά τη δομή, το μέγεθος και την ανάπτυξη του κλάδου του Ελληνικού Λιανικού εμπορίου, όπως επίσης και τις χρηματοοικονομικές τάσεις. Επιπλέον, παρουσιάζει μια πιο λεπτομερή ανάλυση κάθε υποτομέα του Λιανικού εμπορίου, μέσω χρηματοοικονομικών μεγεθών, για τους πιο σημαντικούς παίκτες της αγοράς. Η έρευνα επίσης, εστιάζει στη μελλοντική πορεία του κλάδου, τονίζοντας τις τάσεις του λιανικού εμπορίου, τις συμπεριφορές των καταναλωτών καθώς και τις τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν τις προοπτικές του κλάδου.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι:

  • Παρά τις συνέπειες της πανδημίας, την 5ετια 2015-2020, το Ελληνικό Λιανικό εμπόριο σημείωσε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) του κύκλου εργασιών ίσο με 5.6%.
  • Το Λιανικό εμπόριο είναι ο 2ος σημαντικότερος εργοδότης για την ελληνική οικονομία, απασχολώντας περίπου το 10.6% του συνόλου του απασχολούμενου προσωπικού.
  • Εκτός από τους υποτομείς Παντοπωλείου (Grocery) και Ηλεκτρονικών Ειδών, οι υπόλοιποι υποτομείς Λιανικής κατέγραψαν πτώση πωλήσεων το 2020.
  • Η πανδημία του COVID-19 μεταμόρφωσε το Λιανικό εμπόριο με διάφορους τρόπους, οδηγώντας στην άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, επαναπροσδιορίζοντας τις συνήθειες και τις προτεραιότητες των καταναλωτών και μετασχηματίζοντας τις εφοδιαστικές αλυσίδες.
future of retail sector survey findings

Ο Δημήτρης Τανός, Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα με αφορμή τα αποτελέσματα της έρευνας σχολίασε «Η έρευνα υπογραμμίζει τη σημαντικότητα και τη δυναμική του Λιανικού εμπορίου στη στήριξη και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Παρά τις συνέπειες της πανδημίας, το Λιανικό εμπόριο είναι ο 2ος σημαντικότερος εργοδότης στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, η έρευνα υποδεικνύει την ανάγκη προσαρμογής των εταιρειών στη νέα πραγματικότητα και στις νέες συνθήκες, με κυρίαρχες τάσεις σε θέματα ESG, τεχνητής νοημοσύνης και προσέγγισης πελατών».

Dimitris Tanos Quote

Οι κυρίαρχες τάσεις για τους λιανοπωλητές και τους καταναλωτές προσβλέπουν στην εστίαση σε πρωτοβουλίες ESG, στην υιοθέτηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, στην πολυκαναλική (omnichannel) προσέγγιση πελατών, στο ενδιαφέρον για πληροφορίες για τον κύκλο ζωής του προϊόντος, στην προτίμηση σε υγιή και οικονομικά προϊόντα και τέλος, στη δοκιμή μη παραδοσιακών τρόπων αγοράς, όπως E-Commerce, Q-Commerce και Online-to-Offline Commerce.

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα η εποχή μετά την πανδημία θα οδηγήσει το Λιανικό εμπόριο σε νέα μονοπάτια, με γνώμονα τις τεχνολογικές ανακαλύψεις και τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Το Extended Reality (XR), το Blockchain και το 3D-Printing είναι μερικές μόνο από τις τεχνολογίες που οδηγούν στο μετασχηματισμό του Λιανικού εμπορίου.