Οι CEOs οδηγούν το μέλλον του επιχειρείν με πυξίδα το ESG και το AI

Άρθρο στο fortunegreece.gr: Του Νίκου Δημάκου, Partner, Advisory, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο fortunegreece.gr: Του Νίκου Δημάκου, Partner, Advisory, KPMG στην Ελλάδα

Η έρευνα "CEO Outlook 2023" της KPMG παρουσιάζει τη σκοπιά των ηγετών επιχειρήσεων από διάφορες αγορές και αναδεικνύει τις αντιλήψεις, προτεραιότητες και προοπτικές που οδηγούν τις επιχειρηματικές τους αποφάσεις. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι παρακάτω προκλήσεις απασχολούν ή/και διαμορφώνουν επιχειρηματικές στρατηγικές:

  1. Γεωπολιτικοί κίνδυνοι: Οι περισσότεροι CEOs παγκοσμίως αντιλαμβάνονται τη γεωπολιτική αβεβαιότητα ως κύριο κίνδυνο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους,
  2. Generative AI: Tο 74% των Ελλήνων CEOs επενδύουν στη δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη,
  3. Αναπτυξιακές προοπτικές και ESG: Οι Έλληνες CEOs εκφράζουν αισιοδοξία για τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.

Στον απόηχο της κρίσης του COVID, των άλλων κρίσεων που ακολούθησαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, και εν μέσω του πολέμου στο Ισραήλ, οι CEOs καλούνται να σταθεροποιήσουν ή και να εκλογικεύσουν τις επενδύσεις σε ψηφιακές πλατφόρμες και εργαλεία στα οποία έχουν επενδύσει, να διασφαλίσουν μία καλή κερδοφορία και να υιοθετήσουν ESG πρακτικές και πολιτικές. Τα νέα κανάλια διανομής, η απομακρυσμένη επικοινωνία με πελάτες, εργαζόμενους και συνεργάτες και το ESG, διαμορφώνουν ένα νέο επιχειρηματικό πεδίο, όπου η συνεχής αξιοποίηση δεδομένων και συστημάτων όπως το generative AI, μπορούν να δώσουν μία πιο αποδοτική και βιώσιμη λειτουργία. 

Με βάση τα παραπάνω, στην KPMG συνεχίζουμε τις επενδύσεις μας στις ακόλουθες περιοχές:

  1. Future-forward insights: Με συγκεκριμένες θεματικές ανά κλάδο π.χ. Ενέργεια, Ασφάλειες, κ.α. καθώς και λειτουργικές περιοχές όπως: Οικονομική διεύθυνση, Διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, κ.α., επενδύουμε στο να δημιουργήσουμε βιβλιοθήκες με στρατηγικές, πρακτικές και κατευθύνσεις που βοηθούν τους πελάτες μας να διαφοροποιηθούν και να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους.
  2. Connected: Βασικό μας μέλημα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η αξιοποίηση δεδομένων και ψηφιακών εργαλείων που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να είναι διασυνδεδεμένες με τους πελάτες τους και συνεργάτες τους, η φωνή αυτών να διαχέεται σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης και με γρήγορες αποφάσεις, να εξελίσσονται.
  3. Powered Enterprise: Η αξιοποίηση των συστημάτων και νέων τεχνολογιών απαιτεί ένα λειτουργικό μοντέλο όπου ρόλοι, διαδικασίες, σημεία ελέγχου, δεδομένα και δείκτες μέτρησης της απόδοσης, έχουν σχεδιαστεί. Χωρίς το λειτουργικό μοντέλο, κάθε νέα τεχνολογία δημιουργεί σύγχυση η οποία ενδέχεται να μεταφερθεί και στο εξωτερικό περιβάλλον και να δημιουργήσει προβλήματα. Η κατεύθυνση μας σε αυτό το πλαίσιο έγκειται στο να έχουμε για τους πελάτες μας τις σωστές απαντήσεις για τις λειτουργίες τους σε συνδυασμό με τα πιο αναγνωρισμένα συστήματα της αγοράς.
  4. Trusted: Το ESG είναι integrated με το μετασχηματισμό. Είτε πρόκειται για την ασφάλεια των δεδομένων και την αξιόπιστη και εύρυθμη λειτουργία μίας επιχείρησης, είτε για θέματα ESG που καλλιεργούν εμπιστοσύνη στην κοινωνία και στις αγορές, μέσω των εξειδικευμένων συμβούλων μας έχουμε τις απαντήσεις και είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στην κανονιστική τους συμμόρφωση, στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και στη μετάβαση τους σε βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξη.
  5. Elevated performance: Τίποτα από τα παραπάνω δεν θα έχει επιτυχία αν δεν υλοποιηθούν παράλληλες διαδικασίες για τη μέτρηση της απόδοσης και τη συνεχή εξέλιξη των λειτουργιών. Μέσω της συγκεκριμένης περιοχής, σχεδιάζουμε το πλαίσιο βάσει του οποίου οι πελάτες μας αξιολογούν το που βρίσκονται, θέτουν στόχους και στρατηγικές με συγκριμένους δείκτες και οφέλη και είναι σε θέση να τους παρακολουθούν και να εξελίσσονται.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, κρίσιμος παράγοντας είναι η ορθή διοχέτευση πόρων σε επενδυτικές προτάσεις με πολλαπλασιαστικά οφέλη. Το ταμείο ανάκαμψης και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων καθώς και η αναζήτηση των Ελλήνων CEOs για συνεχή βελτίωση, μας κρατούν αισιόδοξους. Σε μια εποχή όπου οι προκλήσεις συνυπάρχουν με τις ευκαιρίες, η KPMG και το CEO Outlook, αναδεικνύουν μια ηγεσία που παρά τις αβεβαιότητες, διατηρεί την πίστη στο επιχειρηματικό όραμα και στη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός βιώσιμου μέλλοντος γεμάτο ευημερία.