Αισιόδοξοι και «ετοιμοπόλεμοι» οι Έλληνες CEOs

Άρθρο στο Περιοδικό Business News: Του Νικόλαου Βουνισέα, Senior Partner της KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο Περιοδικό Business News: Του Νικόλαου Βουνισέα, Senior Partner της KPMG...

Ύφεση μεν αλλά σύντομη, ήπια, και χωρίς να επηρεάζει ιδιαίτερα την οικονομία. Αυτή είναι η γενικότερη εκτίμηση/πρόβλεψη, που προκύπτει ως το συμπέρασμα της 8ης έρευνας CEO Outlook της KPMG στην Ελλάδα. Η έρευνα για ακόμη μία χρονιά παρουσιάζει την οπτική των Ελλήνων Διευθυνόντων Συμβούλων (CEOs) για τις προκλήσεις που  έχει επιφέρει η πανδημική κόπωση, καθώς και τις προοπτικές των επιχειρήσεων για οικονομική ανάκαμψη, προσφέροντας πολύτιμα insights. Με έμφαση στα ελληνικά ευρήματα σχετικά με την οπτική των Ελλήνων Διευθυνόντων Συμβούλων (CEOs), που ανακοινώθηκαν για 5η συνεχή φορά, η έρευνα εξέτασε τις απόψεις 1.325 CEOs από 11 σημαντικές αγορές, μεταξύ αυτών και 50 CEOs από την ελληνική αγορά. Από τα βασικότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι το γεγονός πως οι σημερινοί CEOs, τόσο στον κόσμο όσο και στην Ελλάδα, αναγνωρίζουν ότι η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη θα απαιτήσει μια συνεχή δέσμευση για την προώθηση της αλλαγής στους οργανισμούς τους. Παράλληλα, εξίσου σημαντικές προτεραιότητες παραμένουν η επέκταση των πρωτοβουλιών ESG, η επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και η αντιμετώπιση της αποτελεσματικότητας των αναδυόμενων μοντέλων στο χώρο εργασίας.

 

Αισιοδοξία στην τριετία

Παρά τις ανησυχίες αυτές, τα ανώτερα στελέχη αισθάνονται επίσης μεγαλύτερη σιγουριά για την ανθεκτικότητα της οι- κονομίας τούς επόμενους έξι μήνες [με μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων CEOs (84%) σε σύγκριση με το παγκόσμιο επίπε- δο (73%)]. Επιπλέον, το 62% των Ελλήνων και αντίστοιχα το 71% των CEOs παγκοσμί- ως δηλώνουν αισιοδοξία για τις προοπτι- κές ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονο- μίας τα επόμενα τρία χρόνια και 70% των Ελλήνων CEOs (και το 85% παγκοσμίως) για την ανάπτυξη της εταιρείας του τα επόμενα τρία χρόνια.

infographic 01
infographic 02

Αισιόδοξοι μεν, ρεαλιστές και προετοιμασμένοι δε… Βέβαια, το 24% των Ελλήνων CEOs

Βέβαια, το 24% των Ελλήνων CEOs θεωρεί ότι επίκειται ύφεση τους επόμενους 12 μήνες. Το σημαντικό, όμως, είναι πως το 22% πιστεύει ότι θα είναι ήπια και σύντομη, και 36% να έχει ήδη καταρτίσει σχέδια για την αντιμετώπισή της. Όσον αφορά δε αυτά τα σχέδια, όπως φαίνεται, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες πιθανότατα θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις στρατηγικές, με το 72% των Ελλήνων CEOs να προσαρμόζει ή να σχεδιάζει να προσαρμόσει τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου.

infographic 03

Ψηφιακές ευκαιρίες και ψηφιακοί κίνδυνοι

Οι επενδύσεις θα πρέπει να συνδέονται με την ανάπτυξη και το 48% των Ελλήνων CEOs αναφέρει ότι πρέπει να στρέφει ταχύτερα τις επενδύσεις προς τις ψηφιακές ευκαιρίες και να εκποιεί τους τομείς που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να καταστούν ψηφιακά παρωχημένοι. Επίσης, καθώς το περιβάλλον στον κυβερνοχώρο εξελίσσεται ταχύτατα, το 78% βλέπει την ασφάλεια των πληροφοριών ως στρατηγική λειτουργία και δυνητική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

infographic 04
infographic 05

Επιστροφή στα γραφεία αλλά και «πάγωμα» προσλήψεων

Η εξ αποστάσεως εργασία είχε θετικό αντίκτυπο στις προσλήψεις, στη συνεργασία και στην παραγωγικότητα τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά το 68% των CEOs βλέπει το in-office ως το προτιμώμενο εργασιακό περιβάλλον τα επόμενα τρία χρόνια. Θα πρέπει δε να επισημανθεί πως βραχυπρόθεσμα, το 28% των CEOs έχει προχωρήσει σε πάγωμα προσλήψεων και το 32% σκέφτεται να κάνει περικοπές προ- σωπικού το επόμενο εξάμηνο.

ΕSG και βιωσιμότητα σταθερά στο επίκεντρο

Σε ένα από τα πλέον αισιόδοξα ευρήματα της έρευνας, το 76% των Ελλήνων CEOs δηλώνει πως σχεδιάζει επενδύσεις έως και το 10% των εσόδων του, με στόχο να  κάνει τις επιχειρήσεις του πιο βιώσιμες. Εξέλιξη που μάλλον εξηγείται από το γεγονός πως οι Έλληνες CEOs συμφωνούν όλο και περισσότερο ότι τα προγράμματα ESG βελτιώνουν τις οικονομικές επιδόσεις, φθάνοντας στο 56%. Αναφοράς, μάλιστα, χρήζει η επισήμανση πως οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν περιορίζονται στην «πράσινη» διάσταση της βιωσιμότητας, αλλά βλέπουν να δίνεται μεγάλη έμφαση στην κοινωνική πτυχή του ESG: το 26% των CEOs πιστεύει ότι η πρόοδος στην ένταξη, τη διαφορετικότητα και την ισότητα (IDE) έχει προχωρήσει πολύ αργά στον επιχειρηματικό κόσμο και το 82% πιστεύει ότι ο έλεγχος της απόδοσης IDE θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα τρία χρόνια.