Η αξία του ESG στον επιχειρηματικό στρατηγικό σχεδιασμό

Άρθρο στο Περιοδικό Business Review by Euro2day: Του Νικόλαου Βουνισέα, Senior Partner, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο Περιοδικό Business Review by Euro2day: Του Νικόλαου Βουνισέα, Senior Partner...

Στο πλαίσιο της πρόσφατης έκθεσης CEO Outlook της KPMG για το 2023, περισσότεροι από 1.300 διευθύνοντες σύμβουλοι παγκοσμίως και 50 Έλληνες μοιράστηκαν τις απόψεις τους, προσφέροντας σημαντικές ενδείξεις για τη μελλοντική κατεύθυνση των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, οι CEOs κοιτάζουν με αισιοδοξία την επόμενη μέρα μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων τεχνολογιών, επενδύουν στην ανάπτυξη και υποστήριξη του ταλαντούχου δυναμικού, καθώς και στο ESG για τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται. Δίνουν προτεραιότητα στο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) καθώς αποτελεί πυρήνα ενδιαφέροντος, αναδεικνύοντας τη σημασία της υπευθυνότητας και της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική σκηνή.

Οι CEOs εκτιμούν ότι το γεωπολιτικό disruption αναδεικνύεται ως ο κυρίαρχος κίνδυνος για την ανάπτυξη, αντικαθιστώντας την τεχνολογία που καταλάμβανε την πρώτη θέση πέρυσι. Είναι σαφές ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν σε έναν παγκόσμιο χάρτη που διαμορφώνεται από πολιτικές αβεβαιότητες. Ταυτόχρονα, το ESG αναδεικνύεται ως ένας ουσιαστικός παράγοντας προώθησης της εταιρικής αξίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 69% των CEOs έχει πλήρως ενσωματώσει το ESG στην επιχείρησή του, αντιλαμβανόμενοι την υπευθυνότητα ως ευκαιρία για δημιουργία υπεραξίας. Η επικέντρωση σε πράξεις που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα αντικατοπτρίζεται στον εκτεταμένο διάλογο για τη διαχείριση του κλίματος, τη δίκαιη σχέση με τους εργαζομένους και την διαφορετικότητα. Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι χρειάζονται ακόμη κάποια χρόνια για να δουν τις επενδύσεις τους στο ESG να αποδίδουν και συγκεκριμένα, δυστυχώς, μόνο το 6% των Ελλήνων CEOs θεωρεί ότι τα επόμενα τρία χρόνια το ESG θα έχει μεγαλύτερη επίδραση στις σχέσεις με τους πελάτες.

Το ESG δεν είναι μόνο υποχρέωση αλλά και ευκαιρία να οδηγήσουν οι επιχειρήσεις την κοινωνία προς μια πιο ισότιμη και βιώσιμη κατεύθυνση. Η δέσμευση για διαφάνεια και κοινωνική ευθύνη αναδεικνύει τις επιχειρήσεις ως παράγοντες θετικής αλλαγής στη σύγχρονη κοινωνία.

Είναι σαφές ότι μπροστά σε παγκόσμιες προκλήσεις, οι CEOs αναγνωρίζουν τη δύναμη του συνδυασμού της οικονομικής ανάπτυξης με την κοινωνική υπευθυνότητα. Το CEO Outlook 2023 αναδεικνύει το ESG ως βασικό πυλώνα για τη μελλοντική επιχειρηματική στρατηγική, υπογραμμίζοντας τη συμβολή των επιχειρήσεων στη δημιουργία ενός καλύτερου, πιο δίκαιου, και βιώσιμου κόσμου.