Προσαρμοστικότητα, ανθεκτικότητα και ενσυναίσθηση σε πρώτο πλάνο

Δηλώσεις στο Περιοδικό HR Professonal: Της Τόνιας Παρίση, Director, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Δηλώσεις στο Περιοδικό HR Professonal: Της Τόνιας Παρίση, Director, Consulting, KPMG...

Mε ποιους τρόπους μπορεί μια εταιρεία να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης; Ποιες προδιαγραφές πρέπει να διαθέτει αυτό το περιβάλλον; Και πόσο σημαντικό είναι να συνάδει αυτό με τις εταιρικές αξίες;

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, μεταξύ αυτών και των ηγετικών δεξιοτήτων, επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματικά σε εργασιακά περιβάλλοντα που ενεργά προωθούν διαφορετικές μορφές εκπαίδευσης και επενδύουν στην ανάπτυξη των εργαζομένων. Φυσικά, όσο καλό και εάν είναι ένα σύστημα εκπαίδευσης, από μόνο του δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Είναι απαραίτητο να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον που προωθεί την εμπιστοσύνη στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στη λήψη αποφάσεων, την ελευθερία της έκφρασης και την αυτοδιαχείριση. Για να γίνει κάποιος καλός ηγέτης ομάδων, πρέπει πρώτα να γίνει αποτελεσματικός ηγέτης του εαυτού του. Εταιρείες που έχουν κάνει τα παραπάνω μέρος των αξιών τους, έχουν δημιουργήσει μια καλή βάση για να χτίσουν στην συνέχεια τους ηγέτες που χρειάζονται για να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους.
 

Ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται; Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος του mentorship και του coaching στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι σημαντικός. Ποια είναι όμως τα κατάλληλα δομικά συστατικά που πρέπει οι τεχνικές αυτές να διαθέτουν ώστε να είναι αποτελεσματικές;   

Η προσωπική μου πεποίθηση σε αυτό το ερώτημα είναι ισχυρή υπέρ του ότι οι ηγετικές δεξιότητες, όπως και όλες οι δεξιότητες, αναπτύσσονται και δεν γεννιόμαστε αποκλειστικά με αυτές. Σαφώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου και το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει μπορούν να δώσουν ένα προβάδισμα ή μια υστέρηση στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων, αλλά με ισχυρή αυτογνωσία, θέληση για ανάπτυξη και τα κατάλληλα εργαλεία, όλα μπορούν να καλλιεργηθούν. Επίσης, για να είναι κάποιος ηγέτης δεν σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητα να έχει θέση με ευθύνη διοίκησης ομάδας. Οι ηγετικές δεξιότητες είναι σημαντικό να καλλιεργούνται ακόμα και σε εργαζόμενους σε μη διοικητικούς ρόλους, καθώς ενδυναμώνουν συνολικά το επαγγελματικό προφίλ και προετοιμάζουν για την ανάληψη νέων ρόλων. Ο ρόλος του Mentorship και του Coaching είναι σημαντικός στη διαρκή ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων, κυρίως γιατί ενεργοποιούν τον συμμετέχοντα να αναγνωρίσει χαρακτηριστικά του εαυτού του και να τα «δαμάσει», ενισχύοντας την επιρροή που ασκεί και τη συνολική του αποτελεσματικότητα. Και σε αυτά τα προγράμματα ωστόσο, είναι σημαντική η επιλογή του κατάλληλου συμβούλου / coach, που θα διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες και παράλληλα θα ταιριάζει στο προφίλ και τον τρόπο επικοινωνίας του στελέχους με το οποίο θα συνεργαστεί.
 

Ποιες τεχνικές θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μια εταιρεία για τη διασφάλιση της συνεχούς ανάπτυξης των ηγετικών δεξιοτήτων των στελεχών της; Και πως σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να βοηθήσουν τα τμήματα ΗR των εταιρειών, αλλά και οι εξωτερικοί σύμβουλοι ανάπτυξης leadership skills; 

Όπως ανέφερα και παραπάνω, το γεγονός ότι δεν διαθέτουμε μόνο τις δεξιότητες με τις οποίες γεννιόμαστε αλλά τις καλλιεργούμε μέσα στα χρόνια, σημαίνει και ότι εάν δεν προσπαθούμε συνεχώς να αναπτύσσουμε και να ενδυναμώνουμε τις δεξιότητές μας, σύντομα θα αποτελούν για εμάς περιοχές προς βελτίωση. Για το λόγο αυτό, τα τμήματα HR των εταιρειών θα πρέπει να αναπτύσσουν συστήματα και μηχανισμούς συστηματικής παρακολούθησης του επιπέδου ανάπτυξης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, όπως Κέντρα διερεύνησης και αξιολόγησης Δεξιοτήτων, προγράμματα 360 ανατροφοδότησης, συστήματα διοίκησης απόδοσης κ.α και να αξιοποιούν τα αποτελέσματα αυτών για τη δημιουργία εξατομικευμένων πλάνων ανάπτυξης για κάθε στέλεχος. Σε αυτό το πλαίσιο, η βοήθεια των εξωτερικών συμβούλων είναι σημαντική, καθώς φέρνουν σύγχρονη τεχνογνωσία, αξιόπιστα εργαλεία αλλά και μια εξωτερική ματιά, πιο αντικειμενική, καθώς είναι απαλλαγμένη από πιθανή μεροληψία που μπορεί να δημιουργήσει η καθημερινή συνεργασία και αλληλεπίδραση με κάθε στέλεχος.