Μanaging Εmployee Performance

Αφιέρωμα στο Περιοδικό HR Professional Σεπτεμβρίου: Της Γεωργίας Καλεμίδου, Director, People Services, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Αφιέρωμα στο Περιοδικό HR Professional Σεπτεμβρίου: Της Γεωργίας Καλεμίδου, Director...

Η διαχείριση της απόδοσης των εργαζομένων αποτελεί βασικό κριτήριο για την επιτυχημένη λειτουργία μιας επιχείρησης, η οποία αυξάνει την παραγωγικότητα και των αποτελεσματικότητα. Μετά την πανδημία, τα δεδομένα στον τρόπο εργασίας άλλαξαν βίαια και σε μεγάλο βαθμό. Στη νέα αυτή πραγματικότητα, ποιες μπορούμε να εντοπίσουμε ως τις βασικότερες αναδυόμενες τάσεις και βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση της απόδοσης των εργαζομένων; Και πόσο εύκολο είναι για τους οργανισμούς να προσαρμοστούν σε αυτές; 

Μέσα στα λίγα τελευταία χρόνια η καθημερινότητα του εργαζόμενου κυριολεκτικά «μεταλλάσσεται». Αλλάζει ο τρόπος που εργάζεται, η τεχνολογία που χρησιμοποιεί, τα δεδομένα που αξιοποιεί, ο τρόπος που επικοινωνεί και συνεργάζεται. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, συνεχώς αυξανόμενης ‘εργασιακής εντροπίας’, οι επιχειρήσεις καλούνται να ‘δουν’ διαφορετικά τη διαχείριση της απόδοσης των εργαζόμενων τους. Έτσι διαμορφώνονται πιο ‘ευέλικτα’ μοντέλα παρακολούθησης της απόδοσης και παροχής ανατροφοδότησης, μεγαλύτερη ελευθερία στην επιλογή των κριτηρίων που θα συνδεθούν με την απόδοση του εργαζόμενου και σύγχρονες ψηφιακές λύσεις, έντονα διαδραστικές που επιτρέπουν την άμεση και εύκολη υλοποίηση των διαφορετικών βημάτων της διαχείρισης απόδοσης. Όλο αυτό διαμορφώνει ένα νέο σκηνικό για τις επιχειρήσεις που καλούνται να κάνουν αλλαγές σε διαδικασίες και βέβαια επένδυση σε νέες ψηφιακές εφαρμογές.

Είναι ξεκάθαρο ότι στη νέα αυτή πραγματικότητα, οι οργανισμοί και οι εργαζόμενοι έχουν συμμάχους την τεχνολογία και τα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία μπορούν να τους υποστηρίξουν στη διαδικασία του managing employee performance. Με ποιο τρόπο κατά τη γνώμη σας μπορεί να γίνει αυτό; 

Τα ψηφιακά εργαλεία κάνουν ακόμα πιο εύκολα τα βήματα που περιλαμβάνονται σε ένα πλαίσιο διαχείρισης απόδοσης εργαζομένων, δίνουν τη δυνατότητα άμεσης παροχής ανατροφοδότησης τόσο μεταξύ του manager και του μέλους της ομάδας του, όσο και ανάμεσα στα μέλη ομάδας ή και ευρύτερα μες την εταιρεία. Οι σύγχρονες ψηφιακές λύσεις διευκολύνουν τον εργαζόμενο να αναζητά και να δίνει περιοδική ή και μη ανατροφοδότηση, να έχει εξατομικευμένη αντιμετώπιση στη στοχοθεσία του, στις προτεραιότητες και τα πλάνα ανάπτυξής του. Παράλληλα, η τεχνολογία υποστηρίζει την επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών γύρω από την απόδοση των εργαζομένων, συνδυαστικά με άλλα δεδομένα του ανθρώπινου δυναμικού, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν στοχευμένες πρωτοβουλίες ενίσχυσης απόδοσης και πιο αποτελεσματικής διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Στη νέα πραγματικότητα που αναδύεται για το managing employee performance, είναι λογικό να υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις, αλλά και παγίδες. Μπορούμε να εντοπίσουμε τις σημαντικότερες από αυτές; Με ποιο τρόπο μπορούν αυτές να παρακαμφθούν από εργαζόμενους και οργανισμούς; 

Θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η αλλαγή κουλτούρας που χρειάζεται να γίνει στις εταιρείες, στις ομάδες. Η ουσία του managing employee performance ανάγεται κατά την άποψή μου στη συνεχή, ουσιαστική ανατροφοδότηση, στην ανάδειξη σημείων προς βελτίωση και στην επένδυση στην ανάπτυξη κάθε εργαζόμενου. Έτσι, είναι αναγκαία μία κουλτούρα που προάγει τη συνεχή βελτίωση, που ενθαρρύνει την περιέργεια του εργαζόμενου, του ‘επιτρέπει’ να κάνει λάθη και να μαθαίνει από αυτά, και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο ειλικρινούς και ανοιχτής επικοινωνίας και αναγνώρισης. Οι εταιρείες χρειάζεται να επενδύσουν στην ανάπτυξη αυτής της κουλτούρας και ιδιαίτερα στην ενίσχυση των κατάλληλων συμπεριφορών στα στελέχη τους, καθώς με τον τρόπο που διαχειρίζονται το employee performance αναδεικνύουν έμπρακτα στις ομάδες τους τη σημαντικότητα του για κάθε εργαζόμενο και την εταιρεία.