Ψηφιακός Μετασχηματισμός και ESG: Δύο βασικές προτεραιότητες για τον ασφαλιστικό κλάδο

Άρθρο στην εφημερίδα Nextdeal: Του Φίλιππου Κάσσου, Partner, Audit, Insurance Services, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στην εφημερίδα Nextdeal: Του Φίλιππου Κάσσου, Partner, Audit, Insurance Services...

Ο ασφαλιστικός κλάδος υφίσταται σημαντικές αλλαγές, λόγω της ανάγκης προσαρμογής στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών, στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις αυξημένες ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Στην KPMG πιστεύουμε ότι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός και το ESG βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

ESG: Ο Νέος Εθνικός Κλιματικός Νόμος και η Οδηγία Αναφοράς Εταιρικής Αειφορίας (CSRD)

Οι εκτιμήσεις ESG έχουν γίνει ολοένα και πιο σημαντικές για τις εταιρείες παγκοσμίως και δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Στην Ελλάδα, ο Νέος Εθνικός Κλιματικός Νόμος (N.4936/2022) και η Οδηγία για την Αναφορά Εταιρικής Αειφορίας (CSRD) απαιτούν άμεσες ενέργειες από τις διοικήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών.

Ο νέος κλιματικός νόμος στην Ελλάδα θέτει στόχο τη μετάβαση της χώρας στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Ο νόμος απαιτεί από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα να υποβάλουν Έκθεση Αποτυπώματος Άνθρακα για το 2022, έως τον Οκτώβριο του 2023. Το Πρότυπο Πρωτοκόλλου GHG παρέχει καθοδήγηση για τις εταιρείες που προετοιμάζουν απογραφή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε εταιρικό επίπεδο ταξινομημένο σε 3 πεδία. Ουσιαστικά το πεδίο εφαρμογής εκπομπών αερίων 1 και 2 αφορούν αυτά που ανήκουν ή ελέγχονται από εταιρείες και το 3 είναι συνέπειά των δραστηριοτήτων τους

Η οδηγία CSRD διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των εταιρειών που υπόκεινται σε υποχρεωτική γνωστοποίηση. Οι εταιρείες καλούνται να παρουσιάσουν έως και 113 μη χρηματοοικονομικούς Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPIs) και πρόσθετες ποιοτικές μετρήσεις, με τις εισηγμένες εταιρείες να δημοσιεύουν την πρώτη τους έκθεση βιωσιμότητας το 2024. Με σκοπό την αξιολόγηση της ετοιμότητας των εταιρειών, η KPMG έχει αναπτύξει ένα εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση του βαθμού συμμόρφωσής τους με την οδηγία CSRD. Αναμένεται η ενσωμάτωση της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Το Μέλλον του Αναλογιστή

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενισχύει τους ασφαλιστές να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να προσαρμοστούν στη μεταβαλλόμενη δυναμική της αγοράς. Στα πλαίσια του ευρύτερου μετασχηματισμού, ο επανασχεδιασμός και ανάπτυξη ενός νέου αναλογιστικού λειτουργικού μοντέλου σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών και αναλύσεων δεδομένων σε αναλογιστικές διαδικασίες μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, την ακρίβεια και την λήψη αποφάσεων.

Οι προηγμένες τεχνικές ανάλυσης, όπως η προγνωστική μοντελοποίηση, η αυτοματοποίηση, ή η τεχνητή νοημοσύνη, επιτρέπουν στους αναλογιστές να αποκτούν περισσότερες πληροφορίες από τα δεδομένα και να βελτιώνουν την ακρίβεια του αποτελέσματος της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου. Η αυτοματοποίηση των καθημερινών αναλογιστικών εργασιών, ελευθερώνει πόρους (χρόνο) ώστε οι αναλογιστές να συμμετάσχουν σε αναλύσεις υψηλότερου επιπέδου, να εστιάσουν στη λύση, να εντοπίσουν ευκαιρίες για την εταιρεία, ενώ παράλληλα εξελίσσουν τις ικανότητες τους. Τα βελτιωμένα εργαλεία εταιρικών αναφορών παρουσιάζουν πολύπλοκες πληροφορίες με σαφή και πρακτικό τρόπο που επιτρέπει στους ασφαλιστές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου, την κατανομή κεφαλαίων και την ανάπτυξη προϊόντων. Η τεχνολογία διευκολύνει τις διαδικασίες συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, όπως την οδηγία CSRD, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες.

Γίνεται λοιπόν εμφανές ότι το ESG και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τον ασφαλιστικό κλάδο στην Ελλάδα και στο κόσμο. Ο ρόλος του αναλογιστή αλλάζει στη εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι ασφαλιστές που ενστερνίζονται αυτές τις αλλαγές είναι σε καλύτερη θέση για να προσαρμοστούν στο διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο και να προσφέρουν καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Στην KPMG, δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας και να τους καθοδηγήσουμε σε αυτές τις αλλαγές ώστε να αντιληφθούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το ESG. Τα έμπειρα στελέχη μας μπορούν να παρέχουν πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με αυτά τα θέματα για να βοηθήσει τον οργανισμό σας να πετύχει.