Αξίζει μια εταιρεία να «επενδύσει» σε πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης;

Άρθρο στον Οικονομικό Ταχυδρόμο (ot.gr): Του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στον Οικονομικό Ταχυδρόμο (ot.gr): Του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing, Communicatio...

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) αναδεικνύεται ως ένας ολοένα και πιο σημαντικός πυλώνας στον επιχειρηματικό κόσμο, όπου οι εταιρείες επιδιώκουν να αναπτύξουν βιώσιμες και υπεύθυνες πρακτικές που εξυπηρετούν την κοινωνία και την ίδια την επιχείρηση. Μάλιστα η αξία αυτής έχει τεκμηριωθεί από πολλές επώνυμες έρευνες. Σύμφωνα με την έκθεση "Global Sustainable Investment Review" του 2020, οι βιώσιμες επενδύσεις έχουν αυξηθεί κατά 68% από το 2014 και κατά 10 φορές από το 2004, φτάνοντας πάνω από 30 τρισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αυτό αποδεικνύει τον ραγδαίο αντίκτυπο του CSR στις επενδυτικές ευκαιρίες.

Επιπλέον, ο Richard Branson, ιδρυτής του Virgin Group, τονίζει ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον Branson, η αγάπη και η φροντίδα για την κοινωνία και το περιβάλλον αναδεικνύουν τις επιχειρήσεις ως πράκτορες της αλλαγής και προάγουν την ευημερία τους. Αντίστοιχα, μια μελέτη του Cone Communications κατέδειξε ότι το 87% των καταναλωτών θα προτιμούσαν να αγοράσουν από μια εταιρεία που υποστηρίζει κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες ενώ η έκθεση "Doing Well by Doing Good" του Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηγεσίας του Πανεπιστημίου του Όκλαχομα αποδεικνύει τη σχέση μεταξύ επιχειρηματικής απόδοσης και CSR, καταλήγοντας ότι οι εταιρείες που ακολουθούν καλές πρακτικές CSR έχουν υψηλότερη απόδοση στην αγορά.

Ας δούμε πώς η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ευνοεί μια επιχείρηση ή ένα brand:

  • Ενισχύει την αναγνωρισιμότητα του brand: Μια σταθερή παρουσία σε πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης οδηγεί σε μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα του brand σας. Οι καταναλωτές προτιμούν να στηρίζουν εταιρείες που δεσμεύονται να προωθήσουν το κοινό καλό.

  • Προωθεί τη συμμετοχή των υπαλλήλων: Η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες CSR ενισχύει τον ενθουσιασμό και τη δέσμευση των υπαλλήλων. Όταν οι υπάλληλοι συμμετέχουν σε δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο, αισθάνονται πιο ικανοποιημένοι και συνδέονται συναισθηματικά με την επιχείρηση.

  • Υποστηρίζει τη διατήρηση των πελατών: Οι πελάτες είναι πιθανό να προτιμούν να συνεργάζονται με επιχειρήσεις που δείχνουν εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες CSR βοηθούν να διατηρήσετε τους υφιστάμενους πελάτες και να τους εμπνεύσετε να παραμείνουν πιστοί.

  • Ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών: Οι πρωτοβουλίες CSR δημιουργούν εμπιστοσύνη μεταξύ των καταναλωτών και της επιχείρησής σας. Όταν οι πελάτες βλέπουν ότι η εταιρεία σας αναλαμβάνει δράσεις για το κοινό καλό και με σκοπό, αυξάνεται η εμπιστοσύνη τους σε εσάς και τα προϊόντα ή υπηρεσίες σας.
  • Σας παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες CSR σας δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Οι εταιρείες που είναι κοινωνικά υπεύθυνες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να προσελκύσουν νέους πελάτες και να διατηρήσουν το ήδη υπάρχον πελατειακό τους κοινό.

  • Προωθεί την αειφορία: Οι πρωτοβουλίες CSR προάγουν τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Με την υιοθέτηση πρακτικών που σέβονται το περιβάλλον, η επιχείρησή σας μπορεί να συνεισφέρει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη μείωση του αντικτύπου της στο κλίμα.

  • Προάγει το επενδυτικό ενδιαφέρον: Η αυξανόμενη σημασία της Κοινωνικής Ευθύνης των Επιχειρήσεων (CSR) έχει επηρεάσει σημαντικά τις επενδυτικές ευκαιρίες. Παγκοσμίως, ο αειφόρος επενδυτικός τομέας έχει ξεπεράσει τα 30 τρισεκατομμύρια δολάρια, αυξηθείς κατά 68% από το 2014 και κατά δέκα φορές από το 2004.

Ανεξαρτήτως του μεγέθους ή του κλάδου της επιχείρησής σας, η εταιρική κοινωνική ευθύνη παρέχει πολλαπλά οφέλη και ευκαιρίες. Συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες CSR, μπορείτε να συμβάλλετε στην πρόοδο της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα ενισχύετε το brand σας και δημιουργείτε μια θετική εικόνα για την επιχείρησή σας. Αξίζει να επενδύσετε σε μια κουλτούρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και να γίνετε μέρος της παγκόσμιας κίνησης για ένα βιώσιμο μέλλον.

Μάλιστα η πρόσφατη έρευνα CEO Outlook της KPMG επιβεβαιώνει ότι το «κοινωνικό αποτύπωμα» των εταιρειών και τα ζητήματα ESG έχουν αναδειχθεί σε εγγενή και επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις, με επίδραση στην χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα, την ανάπτυξη και τις προσδοκίες των stakeholders.

Στην «εξίσωση» μπαίνουν ολοένα και πιο ενεργά το ESG και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ που επηρεάζουν τον σχεδιασμό του CSR και «αναγκάζει» τις εταιρείες να προσαρμόσουν τις δράσεις τους σε αυτά τα μοτίβα. Αν συνοψίζαμε με μια λέξη την ανάγκη αυτή θα την ονομάτιζα μια τάση ενσωμάτωσης του CSR και τους ESG με τη «δραστηριότητα με σκοπό», η οποία ενσωματώνει τόσο την αειφορία στην επιχειρηματική λειτουργία, όσο και τις επικοινωνιακές ανάγκες.