Ο άνθρωπος κάνει τη διαφορά

Δηλώσεις στο Περιοδικό HR Professional: της Ρεβέκκας Παπαηλιού, Director, Consulting, KPMG και του Θέμη Νταμαρέλου, Senior Manager, Consulting, KPMG

Δηλώσεις στο Περιοδικό HR Professional: της Ρεβέκκας Παπαηλιού, Director, Consulting...

Ποια θεωρείτε τα σημαντικότερα οφέλη που έχουν οι επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις υπηρεσίες Executive Search; Γιατί θεωρείτε σημαντική την αξιοποίησή τους (Ρεβέκκα Παπαηλιού, Director, Consulting, KPMG in Greece);

H χρήση της τεχνογνωσίας μιας καταξιωμένης εταιρείας επιλογής στελεχών εξασφαλίζει:

  • Τη χάραξη της πιο αποτελεσματικής -για τον εκάστοτε ρόλο-  μεθοδολογίας ως προς την έρευνα και προσέλκυση κατάλληλων υποψηφίων μέσω της αξιοποίησης ταιριαστών πηγών (βάση δεδομένων, δίκτυο επαφών, στοχευμένες προσεγγίσεις “head hunting”,  προβολή μέσω αγγελιών κ.α.)
  • Την ολοκλήρωση ενός έργου σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσω της αξιοποίησης διαθέσιμων εργαλείων καθώς και την εξοικονόμηση χρόνου των στελεχών εταιρειών, καθώς εμπλέκονται μόνο στην αξιολόγηση των τελικών υποψηφίων
  • Την απόλυτη εχεμύθεια, διακριτικότητα, και εμπιστευτικότητα
  • Την υιοθέτηση ενός δομημένου και αντικειμενικού τρόπου αξιολόγησης υποψηφίων με χρήση αξιόπιστων τεχνικών συνέντευξης, ειδικών τεστ προσωπικότητας/ικανοτήτων και ενδελεχή έλεγχο συστάσεων
  • Την παρουσίαση του ρόλου και της εταιρείας με επαγγελματισμό και την εξασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας των υποψηφίων (“candidate experience”) στη διαδικασία επιλογής.
     

Με ποιον τρόπο η τεχνολογία έχει εξελίξει τις υπηρεσίες Executive Search; Τι περιλαμβάνουν σήμερα οι υπηρεσίες αυτές (Θέμης Νταμαρέλος, Senior Manager, Consulting, KPMG in Greece);

Ο κλάδος της εξεύρεσης και επιλογής στελεχών βασίζεται στην αρχή της καλλιέργειας και της ανάπτυξης σχέσεων, κάτι για το οποίο απαιτείται ο «σύνθετος συνδυασμός» ενσυναίσθησης, γνώσης και αντίληψης. Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται και ενσωματώνεται βαθύτερα στη λειτουργία εξεύρεσης και επιλογής στελεχών, τείνει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ενίσχυση των ομάδων και δυνατοτήτων τους.

Με τη χρήση τεχνολογίας έχουν μειωθεί σημαντικά οι χρόνοι εκτέλεσης ενός έργου στελέχωσης, καθώς αυτοματοποιούνται κάποια στάδια της διαδικασίας, ενδυναμώνεται η εστίαση στο ποιοτικό αποτέλεσμα και την ενδελεχή έρευνα, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η επικοινωνία με τα στελέχη και τις εταιρείες.
 

Η μετά-πανδημία εποχή έχει ενισχύσει θεωρείτε τη δυναμική του Executive Search; Με ποιους τρόπους και γιατί (Ρεβέκκα Παπαηλιού, Director, Consulting, KPMG in Greece);

Πράγματι, στη μετά-πανδημία εποχή, οι υπηρεσίες Executive Search προσφέρουν προστιθέμενη αξία ως προς την προσέλκυση υψηλού επίπεδου στελεχών & ταλέντων. Οι ανάγκες των υποψηφίων έχουν πλέον αλλάξει σε μια ταχυκίνητη αγορά με πολλαπλές προτάσεις εργασίας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Το χτίσιμο εμπιστοσύνης με μια έμπειρη ομάδα συμβούλων και η αμεσότητα επικοινωνίας κατά τη διαδικασία επιλογής είναι ακρογωνιαίος λίθος καθώς:

  • Επισημαίνει τα πλεονεκτήματα ενός ρόλου, σε συσχέτιση με την εξέλιξη καριέρας, αλλά και την ικανοποίηση προσωπικών επιδιώξεων των υποψηφίων (πχ. εργασιακή ευελιξία, δυνατότητες ανάπτυξης)
  • Αξιολογεί το ολοένα και πιο ευμετάβλητο κίνητρο των υποψηφίων
  • Προάγει το όνομα της εταιρείας ως εργοδότη και υποστηρίζει συμβουλευτικά  ως προς την υιοθέτηση πρακτικών προσέλκυσης & διακράτησης ταλέντων.