Προκηρύχθηκε το καθεστώς “Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα” – 1ος κύκλος – του Αναπτυξιακού Νόμου

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 27/7/2022 – 31/10/2022

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 27/7/2022 – 31/10/2022

Προκηρύχθηκε το καθεστώς “Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα” – 1ος κύκλος – του Αναπτυξιακού Νόμου,  το οποίο επιδοτεί έως 75% επενδυτικά έργα για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας (πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων τα οποία εντάσσονται στο καθεστώς της Αγροδιατροφής). 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 27/7/2022 – 31/10/2022

Σημαντικά σημεία:

 • Στο παρόν καθεστώς δύναται να υπάγονται και επενδυτικά σχέδια Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων για τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων του Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών με ποσοστά ενίσχυσης 20% και 10% αντίστοιχα.  

 • Για τα επενδυτικά σχέδια logistics (ΚΑΔ 52.29.19.03), η παροχή υπηρεσίας σε εταιρείες του ίδιου ομίλου δύναται να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 30% των συνολικά παρεχόμενων υπηρεσιών. Για τα ίδια επενδυτικά σχέδια ο τόπος εγκατάστασής τους θα πρέπει να είναι διακριτός από εγκαταστάσεις άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας ή των εταιρειών του Ομίλου.

 • Δίνεται η δυνατότητα υποβολής σε μία Αίτηση, επενδυτικού σχεδίου το οποίο αναπτύσσεται σε πολλαπλούς τόπους υλοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι τα επιμέρους τμήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μέρη του ιδίου - ενιαίου επενδυτικού σχεδίου.

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιχορήγησης.


Τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης στο καθεστώς “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου ανά επενδυτικό σχέδιο είναι:

 • Για μικρές επιχειρήσεις:
    
  •   έως 3.000.000 €  
    
 • Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις:

  • έως 5.000.000 € (Φορολογική απαλλαγή)

  • έως 3.000.000 € (επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση νέων θέσεων εργασίας


To ποσοστό ενίσχυσης δαπανών από το καθεστώς “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου δύναται να ανέλθει σε έως και 75%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης. Μπορείτε να δείτε το επιλέξιμο ποσοστό ενίσχυσης που δικαιούστε ανάλογα με την Περιφέρεια της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησής σας στον παρακάτω πίνακα:

Περιφέρεια

Ποσοστό Ενίσχυσης

Μεγάλες επιχειρήσεις

Μεσαίες επιχειρήσεις

Μικρές επιχειρήσεις

Βόρειο Αιγαίο

55%

65%

75%

Νότιο Αιγαίο

40%

50%

60%

Κρήτη

50%

60%

70%

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

50%

60%

70%

Κεντρική Μακεδονία

50%

60%

70%

Δυτική Μακεδονία

50%

60%

70%

Ήπειρος

50%

60%

70%

Θεσσαλία

50%

60%

70%

Ιόνια Νησιά

40%

50%

60%

Δυτική Ελλάδα

50%

60%

70%

Στερεά Ελλάδα

40%

50%

60%

Πελοπόννησος: Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης και Οιχαλίας

50%

60%

70%

Πελοπόννησος: λοιπές περιοχές

40%

50%

60%

Δυτικός Τομέας Αθηνών

15%

25%

35%

Ανατολική Αττική

25%

35%

45%

Δυτική Αττική

25%

35%

45%

Πειραιάς, Νήσοι

25%

35%

45%

Βόρειος, Νότιος, Κεντρικός Τομέας Αθηνών

-

10%

20%