Εποπτικός έλεγχος: Ο απρόσμενος σύμμαχος της οικονομικής διεύθυνσης

Δήλωση στο Περιοδικό Finance Pro: Του Βασίλη Καμινάρη, Partner, Head of Audit, KPMG στην Ελλάδα

Δήλωση στο Περιοδικό Finance Pro: Του Βασίλη Καμινάρη, Partner, Head of Audit, KPMG...

Γιατί ο εξωτερικός έλεγχος μπορεί να αποτελέσει έναν ουσιαστικό σύμμαχο για τον Οικονομικό Διευθυντή;

Στο σημερινό μεταβαλλόμενο και όλο και πιο περίπλοκο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον, η σημασία του εξωτερικού ελέγχου δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική. Ένας εξωτερικός έλεγχος που βασίζεται στην ακεραιότητα του ελεγκτή, την τεχνική του κατάρτιση, τον έγκαιρο προγραμματισμό του ελέγχου και τη συνεχή και αποτελεσματική επικοινωνία με τον ελεγχόμενο, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης μίας επιχείρησης όταν απευθύνεται στις αγορές. Αυτό διότι, ο ποιοτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων αλλά και η διασφάλιση διαδικασιών, συστημάτων πληροφόρησης και άλλων μη χρηματοοικονομικών στοιχείων αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία επενδυτές και διοικήσεις βασίζονται για να λαμβάνουν σημαντικές επενδυτικές και επιχειρηματικές αποφάσεις. Οι Οικονομικοί Διευθυντές σήμερα περισσότερο από ποτέ το γνωρίζουν αυτό και για αυτό το λόγο η αλληλεπίδραση με τους εξωτερικούς τους ελεγκτές επεκτείνεται πέρα από τη στενή σχέση ελεγκτή και ελεγχόμενου όπως ορίζεται από τα πρότυπα και τη νομοθεσία σε αυτή του επιχειρηματικού συνεργάτη και «συνεταίρου».
 

Τι χρειάζονται οι auditors για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και πώς μπορεί η Οικονομική Διεύθυνση να προετοιμαστεί κατάλληλα για τον έλεγχο;

Προκειμένου να αυξηθεί η ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου και να αναβαθμιστεί η σχέση των εξωτερικών ελεγκτών με τους ελεγχόμενους απαιτείται σημαντική επένδυση από πλευράς ελεγκτών σε τεχνική κατάρτιση (λογιστική, ελεγκτική κλπ), πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης του ελεγκτικού έργου, εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης έργου (project management), υψηλού επιπέδου δεξιότητες στη διαχείριση προσωπικού κα. Αυτό φυσικά απαιτείται σε εξίσου αυξημένο επίπεδο και από τις εταιρείες οι οποίες καλούνται να επενδύσουν σημαντικούς πόρους στην αναβάθμιση των συστημάτων και διαδικασιών τους, την εκπαίδευση του προσωπικού τους κλπ.