Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Τα κομμάτια του παζλ της επιτυχίας

Άρθρο στο reporter.gr: Του Μιχάλη Παπαγεωργίου, Director, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο reporter.gr: Του Μιχάλη Παπαγεωργίου, Director, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Πολλοί περιορίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό μιας επιχείρησης αποκλειστικά με την τεχνολογία και τελικά αποτυγχάνουν. Από μόνη της η τεχνολογία δεν μπορεί να «απογειώσει» μία επιχείρηση. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι το κομμάτι ενός παζλ, που πρέπει να συνδυαστεί σωστά και τότε πράγματι μπορεί να φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί ταχύτητα στις αποφάσεις και προσαρμοστικότητα στην αλλαγή προκειμένου να δημιουργηθεί επιχειρηματική υπεραξία. Παράλληλα, η πληρότητα, η ασφάλεια και η ποιοτική ανάλυση των εταιρικών δεδομένων υποστηρίζουν τις διαρκείς αλλαγές που καλούνται να πραγματοποιούν οι σύγχρονες εταιρίες για να παραμένουν ανταγωνιστικές.

Ωστόσο, η τεχνολογία από μόνη της δεν είναι η απάντηση στο πρόβλημα και προσφέρει αξία μόνο όταν υποστηρίζει τις επιχειρηματικές στρατηγικές οριζόντια. Και αυτό συμβαίνει μόνο όταν ευθυγραμμίζετε τους τεχνολογικούς σας στόχους με ένα όραμα για επιτυχία για το σύνολο των επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργιών.

Για να δημιουργηθεί επιχειρηματική αξία είναι απαραίτητο να συνδυαστούν το ανθρώπινο δυναμικό, οι εταιρικές διαδικασίες, και η τεχνολογία με τον βέλτιστο τρόπο. Η KPMG και η Microsoft ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δώσουν αξιόπιστη απάντηση με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής αξίας. Η KPMG έχει δημιουργήσει ένα  ισχυρό δίκτυο συνεργασιών με τις καλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στο χώρο της τεχνολογίας για την υποστήριξη του μετασχηματισμού των εταιριών.

Η KPMG έχει δημιουργήσει το μελλοντικό επιχειρηματικό μοντέλο (Target Operating Model) βασιζόμενο σε έξι δομικά στοιχεία της επιχειρηματικής λειτουργίας, αξιοποιώντας βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογία αιχμής ώστε οι εταιρίες να είναι έτοιμες να απαντήσουν στις νέες προκλήσεις και να υλοποιήσουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό τους.

Το μοντέλο που ονομάζεται KPMG Powered Enterprise χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Microsoft Dynamics 365 για να υλοποιηθεί και να επιτευχθεί η προσδοκώμενη ωφέλεια. Η πλατφόρμα Microsoft Dynamics 365 είναι σύγχρονη και αποτελεί ένα νέο αξιόπιστο περιβάλλον λειτουργίας για τις επιχειρήσεις.

Το μοντέλο της KPMG δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για τους παρακάτω άξονες σε σχέση με βέλτιστες πρακτικές:

 • Εταιρικές Διαδικασίες
 • Ανθρώπινο δυναμικό
 • Μοντέλο παροχής υπηρεσιών
 • Τεχνολογία
 • Δεδομένα και Διαθεσιμότητα Πληροφορίας
 • Εταιρική Διακυβέρνηση & Έλεγχος
kpmg powered enterprise schema

Το μοντέλο KPMG Powered Enterprise που αξιοποιεί την πλατφόρμα Microsoft Dynamics 365 δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα και οι επιχειρήσεις που έχουν ακολουθήσει την προσέγγιση μας για τον μετασχηματισμό τους ενδεικτικά έχουν πετύχει:

 • 45% μείωση στο κόστος λειτουργίας της οικονομικής διεύθυνσης
 • 15% βελτίωση στο κεφάλαιο κίνησης
 • 20% μείωση σε προβλέψεις και προϋπολογιστικές δαπάνες
 • 50% μείωση σε συμφωνίες δεδομένων (Manual reconcilations)
   

Πώς μπορεί να βοηθήσει η KPMG

Η KPMG στηριζόμενη στην μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία που έχει, από όλο τον κόσμο, στον σχεδιασμό εταιρικών  διαδικασιών και λειτουργιών, έχει δημιουργήσει πρότυπα εταιρικά μοντέλα στην πλατφόρμα Microsoft Dynamics 365 τα οποία υποστηρίζουν την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνουμε. Η πλατφόρμα Microsoft Dynamics 365 είναι ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης ενδοεταιρικών πόρων (ERP) και παράλληλα συνεργάζεται με όλη την λειτουργικότητα που προσφέρει η Microsoft (office365, AI, robots, Power platform, κλπ.), ώστε να διευκολύνει και να εξυπηρετεί την  «καθημερινότητα» των χρηστών.

Η KPMG υποστηρίζει πλήρως το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού και βοηθάει τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν στο έπακρο την νέα πλατφόρμα Microsoft Dynamics 365 αναβαθμίζοντας/βελτιώνοντας παράλληλα το λειτουργικό τους μοντέλο.