Η ψηφιακή Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα

Άρθρο στο περιοδικό Fortune: Του Κώστα Γκαβαρδίνα, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Συμβουλευτικού Τμήματος, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο περιοδικό Fortune: Του Κώστα Γκαβαρδίνα, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής...

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις σε συνδυασμό με την εθνική ψηφιακή στρατηγική, υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες της συνεχιζόμενης πανδημίας, έχουν επιταχύνει δραματικά τον εκσυγχρονισμό του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Η επόμενη πενταετία αναμένεται να φέρει μια ψηφιακή επανάσταση, καθώς έχουν διαμορφωθεί οι ευνοϊκότερες συνθήκες για το μετασχηματισμό της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων μέσω της χρήσης τεχνολογιών αιχμής και του ανασχεδιασμού διαδικασιών με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντάξει στη στρατηγική της για το NextGenerationEU την πλήρη ψηφιοποίηση, και η Ελληνική Κυβέρνηση έχει ενσωματώσει στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό δράσεις που εστιάζουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην πράσινη μετάβαση. Για πρώτη φορά είναι διαθέσιμα τόσο σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία όπως:

  • Το RRF, το οποίο θα εισφέρει 31.2 δις ευρώ (18.4 δις σε επιδοτήσεις και σε 12.7 δις σε χαμηλότοκα δάνεια), τα οποία αναμένεται να κινητοποιήσουν επενδύσεις της τάξης των 60 δις.
  • Το νέο ΕΣΠΑ με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 25 δις
  • Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα εισφέρει 5 δις με στόχο την απολιγνιτοποίηση
  • Ο Αναπτυξιακός Νόμος και ο νόμος για τις Στρατηγικές Επενδύσεις.

Στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται, οι παρακάτω δράσεις αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη επίπτωση στη ζωή των πολιτών:

Καθολική πρόσβαση σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων με χρήση οπτικών ινών και δικτύων 5G, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς. Οι τηλεπικοινωνίες καθίστανται πρωταγωνιστής της νέας εποχής δίνοντας πρόσβαση σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας και ψυχαγωγίας. Ταυτόχρονα τεχνολογίες NB-IoT και LoRa επιτρέπουν την εγκατάσταση αισθητήρων, έξυπνων συσκευών και αυτοματισμών σε βιομηχανίες, χώρους γραφείων, δημόσιους χώρους αλλά ακόμα και ιδιωτικές οικίες, μέσω των οποίων παράγεται πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για την αποτελεσματική διαχείριση και λήψη αποφάσεων.

Ψηφιακή ταυτοποίηση των πολιτών με στόχο την εύκολη, άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε αναβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες, με ταχύτερη απόκριση, λιγότερη όχληση και βελτιωμένη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι νέες ταυτότητες (φυσικές και ηλεκτρονικές) θα αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας, μειώνοντας την απάτη και επιτρέποντας τη διαλειτουργικότητα μεταξύ υπηρεσιών και συστημάτων.

Σύγχρονο ψηφιακό κράτος, στο οποίο οι πολίτες θα εξυπηρετούνται με λιγότερη ταλαιπωρία και γραφειοκρατία, θα λαμβάνουν υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου και θα έχουν αυξημένη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Χάρη στα μεγάλα έργα απλοποίησης διαδικασιών και διαλειτουργικότητας, οι πολίτες θα εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά στις συναλλαγές τους με το κράτος, χωρίς να είναι αναγκαία η φυσική μεταφορά εγγράφων μεταξύ υπηρεσιών, με λιγότερα σφάλματα και καθυστερήσεις. Οι υπηρεσίες τηλε-ιατρικής και τηλε-εκπαίδευσης θα μειώσουν την κοινωνική απομόνωση κατοίκων εκτός των αστικών κέντρων αλλά και ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Τελικός στόχος όλων των πρωτοβουλιών θα είναι η βελτίωση της εμπειρίας του πολίτη (Citizen Experience).

Έξυπνες πόλεις με επίκεντρο τον άνθρωπο και εστίαση στη βέλτιστη διαχείριση των φυσικών και οικονομικών πόρων, με στόχο τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Αισθητήρες σε φωτισμό, θέσεις στάθμευσης, κάδους απορριμμάτων, δίκτυα ύδρευσης θα τροφοδοτούν κέντρα ελέγχου και θα οδηγούν σε άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών, ενώ συστήματα φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων θα επιτρέψουν τη μείωση των ρύπων.

Αυξημένη κυβερνοασφάλεια για τη διαφύλαξη της διαθεσιμότητας των κρίσιμων υπηρεσιών, την ιδιωτικότητα των πολιτών αλλά και την εδραίωση της εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μέσα από κεντροποιημένες λύσεις φιλοξενίας και διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής (cloud), καθώς και την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, οι φορείς του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα οχυρώνονται απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις και προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών.

Πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη, με χρήση νέων τεχνολογιών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την απολιγνιτοποίηση και τη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο την αναστροφή της κλιματικής αλλαγής. Αισθητήρες και αυτοματισμοί θα επιτρέψουν την παρακολούθηση και μείωση των εκπομπών καυσαερίων, την κατανάλωση ενέργειας και καυσίμων. Συστήματα εποπτείας και διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων θα ενισχύσουν την άμυνά μας και θα προστατεύσουν τη ζωή και την υγεία.

Όλοι μας καλούμαστε, όχι μόνο να διαχειριστούμε αυτή την πρωτόγνωρη αλλαγή σε κάθε πλευρά της ζωής, αλλά και να τη συνδιαμορφώσουμε, προκειμένου να απολαύσουμε ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο και να επιτύχουμε περισσότερη υγεία, ισότητα και ανθεκτικότητα.

Η έμπειρη συμβουλευτική ομάδα της KPMG αναλαμβάνει να υποστηρίξει με αξιοπιστία και τεχνογνωσία το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού, που περιλαμβάνει την κατάρτιση της στρατηγικής και του οδικού χάρτη, τον εντοπισμό χρηματοδοτικών εργαλείων και την κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων, τον ανασχεδιασμό διαδικασιών και την υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων, τη θωράκιση απέναντι σε κινδύνους κυβερνοασφάλειας καθώς και τη διαχείριση των σχετικών έργων. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται η παγκόσμια εμβέλεια του δικτύου της KPMG καθώς και ένα ευρύ δίκτυο συμμαχιών με τους παγκόσμιους πρωταγωνιστές της καινοτομίας σε θέματα Αυτοματοποίησης Διαδικασιών, Τεχνητής Νοημοσύνης, Machine Learning και διαχείρισης πελατών και επιχειρησιακών πόρων.