Επενδύουμε στην τεχνολογία και στους ανθρώπους μας

Συνέντευξη στο Business News Magazine: Του Χάρη Συρούνη, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών

Συνέντευξη στο Business News Magazine: Του Χάρη Συρούνη, Γενικός Διευθυντής

Ποιες ήταν οι βασικότερες προκλήσεις που αντιμετώπισε η ελληνική αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών την τελευταία δεκαετία; Η κρίσης της πανδημίας συμπεριλαμβάνεται σε αυτές; 

Τα θέματα που απασχολούν τις ελληνικές ελεγκτικές εταιρείες σχετίζονται τόσο με τις εξελίξεις στην Ελληνική αγορά αλλά και με το τι συμβαίνει παγκοσμίως. Τα τελευταία χρόνια η οικονομία και ειδικότερα οι εταιρείες από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις από τις συνεχόμενες αλλαγές στην τεχνολογία και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτές, καθώς και από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό. Επιπλέον, οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει μια εταιρεία έχουν αυξηθεί και έχουν γίνει πιο δύσκολοι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο καλούνται οι ελεγκτικές εταιρείες να κινηθούν αντιμετωπίζοντας τις συνεχείς εξελίξεις. 

Η κρίση της πανδημίας μεταξύ άλλων άλλαξε σε ένα βαθμό τον τρόπο που εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας ως προς την επαφή και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί τους. Ωστόσο η νέα πραγματικότητα επέφερε νέους τρόπους και μεθόδους που προσεγγίζουμε τον έλεγχο αφού οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι και διαφορετικοί.


Το ζήτημα της Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας και η σημασία των δεικτών και των κριτηρίων ESG αποκτούν όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για τον κλάδο;

Πρόσφατα η KPMG ανακοίνωσε την απόφασή της να επενδυθούν στα επόμενα 3 χρόνια περίπου 1.5 δις δολάρια ΗΠΑ με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της σχετικά με τις υπηρεσίες ESG. Το αυξημένο ενδιαφέρον για θέματα βιώσιμης επιχειρηματικότητας κυρίως από τις εποπτικές αρχές αναμένεται να επηρεάσει την προσέγγιση μας στους ελέγχους που αναλαμβάνουμε. Η κοινωνία πια θα κρίνει την αποδοτικότητα όχι μόνο σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία αλλά και με ποιοτικούς δείκτες. Θεωρούμε ότι οι απαιτήσεις και η ανάγκη της πληροφόρησης με κριτήρια ESG θα αυξηθεί σημαντικά και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό. Μάλιστα όπως προκύπτει από την φετινή έρευνα CEO Outlook της KPMG, υπάρχει αυξανόμενη πίεση στις εταιρείες από τα όλες τις κατευθύνσεις να επανέλθουν πιο βιώσιμες και οι CEOs ενσωματώνουν το ESG στην επιχειρηματική τους στρατηγική.


Τι προβλέπει το πλάνο σας για την συνέχεια; Που πρόκειται να εστιάσετε με στόχο περαιτέρω ανάπτυξη στην εποχή μετά την πανδημία;

Η στρατηγική μας στην Ελλάδα και διεθνώς είναι η δέσμευσή μας να παρέχουμε ελεγκτικές υπηρεσίες με ποιότητα. Αρωγός μας σε αυτό είναι η χρήση της τεχνολογίας, που μας βοηθάει να προσαρμοζόμαστε στις συνεχόμενες αλλαγές που συμβαίνουν στο επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και στη συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τις εποπτικές αρχές. Οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν ευθύνη όχι μόνο ως προς τους πελάτες τους αλλά και προς τις εποπτικές αρχές, τους επενδυτές και την κοινωνία. Κατά συνέπεια επενδύουμε στην τεχνολογία και στους ανθρώπους μας.