Το διπλό ελληνικό στοίχημα και οι προκλήσεις

Άρθρο στο περιοδικό Forbes: του Νικόλαου Βουνισέα, Senior Partner

Άρθρο στο περιοδικό Forbes: του Νικόλαου Βουνισέα, Senior Partner

nick vouniseas quote pic

Η συντονισμένη προσπάθεια ανάσχεσης της υγειονομικής κρίσης και των συνεπειών της αποδίδει πλέον καρπούς με το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, είτε αφορά τον πολιτικό σχεδιασμό των κυβερνήσεων, είτε το στρατηγικό πλάνο των επιχειρήσεων, να έχουν τεθεί σε επανεκκίνηση. 

Στην Ελλάδα, η οικονομία της οποίας πέρασε μακρά περίοδο ύφεσης, το στοίχημα είναι διπλό. Από τη μια η επαναφορά στην «κανονικότητα» μετά την πανδημία για σειρά κλάδων και επιχειρήσεων, όπως ο τουρισμός, οι αερομεταφορές, το εμπόριο αλλά και η βιομηχανία, είναι η πρώτη κρίσιμη παράμετρος. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις διεκδικούν πλέον την ουσιαστική και σταθερή ανάπτυξη τους για το μέλλον μέσα από σειρά στρατηγικών κατευθύνσεων.

Οι Έλληνες CEOs, οι οποίοι συμμετείχαν στην ετήσια έρευνα CEO Outlook της KPMG, που διεξήχθη το καλοκαίρι του 2021 εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για τις προοπτικές ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας αλλά και των εταιρειών τους. Το αίσθημα τους προφανώς εδράζεται σε μια σειρά θεμελιωδών δεδομένων, όπως το γεγονός του ότι η πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας έχει βελτιωθεί, οι μεταρρυθμίσεις προωθούνται και αποδίδουν, ενώ πλέον οι χρηματοδοτικοί πόροι αυξάνουν. Οι Έλληνες διευθύνοντες σύμβουλοι και οι επιχειρηματικοί ηγέτες βρίσκονται όντως μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση και μια τεράστια ευκαιρία.  Η επιτυχία της επόμενης δεκαετίας θα εξαρτηθεί από το ύφος και τους στόχους των νέων επενδύσεων, έτσι ώστε να  πολλαπλασιαστούν τα οφέλη και να διαχυθούν σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Δεν είναι τυχαίο πως σε ποσοστό 46% οι Έλληνες CEOs που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν πως σχεδιάζουν επενδύσεις άνω του 10% των εσόδων τους με στόχο να κάνουν τις επιχειρήσεις τους πιο βιώσιμες. Επίσης, το 56% των Ελλήνων CEOs σε επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης πιστεύουν ότι τα προγράμματα ESG βελτιώνουν την οικονομική απόδοση, έναντι ποσοστού μόλις 37% στο σύνολο των CEOs παγκοσμίως. Αναλογιζόμενοι πως την προηγούμενη δεκαετία, το κύριο μέλημα των εγχώριων επιχειρήσεων αφορούσε τη διατήρηση μεριδίων αγοράς, την υπεράσπιση της χρηματοοικονομικής υγείας τους, ακόμη και την εξασφάλιση ρευστότητας, η αναγνώριση των νέων τάσεων καταδεικνύει αφενός την «έξοδο» από την καθήλωση της κρίσης, και αφετέρου την προσαρμογή της στρατηγικής των ηγετών στις νέες συνθήκες ανταγωνιστικότητας.

Στον αντίποδα, μικρότερη επενδυτική διάθεση επιδεικνύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε ότι αφορά την καινοτομία και την αναζήτηση “disruptive” προϊόντων ή υπηρεσιών. Τουλάχιστον σύμφωνα με τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας της KPMG στην Ελλάδα μόλις το 34% των CEOs υποστηρίζουν την αύξηση επενδύσεων στην  καινοτομία, έναντι σχεδόν του διπλάσιου ποσοστού (67%), των ξένων επιχειρηματικών ηγετών. Την ίδια στιγμή ωστόσο αναγνωρίζουν σε ποσοστό 74%, ότι η σύναψη νέων συνεργασιών προκειμένου να διατηρηθεί ο ρυθμός του ψηφιακού μετασχηματισμού, κρίνεται σημαντική. Άρα, οι  επιχειρήσεις αναζητούν την καινοτομία, ακόμη κι αν δεν έχουν τους πόρους να την υποστηρίξουν υπό την έννοια της χρηματοδότησης κέντρων έρευνας και ανάπτυξης.

Στο ίδιο πνεύμα της συνεργασίας, οι Έλληνες CEOs μετά από δεκαετίες εμφανίζονται περισσότερο έτοιμοι να συνεργαστούν επιχειρηματικά (το 84%), και να προβούν είτε σε εξαγορές, είτε σε συγχωνεύσεις. Ίσως, η βελτίωση της ελληνικής οικονομίας και η αναρρίχηση των αποτιμήσεων σε δίκαιες πλέον τιμές να δημιουργεί ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τους ενδιαφερόμενους πωλητές, ωστόσο, το παραπάνω εύρημα καταδεικνύει και κάτι ακόμη: Τη διάθεση για αναβάθμιση των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων αλλά και για μεγέθυνση τους σε μια εποχή που η κάλυψη του κενού ανταγωνιστικότητας γίνεται επιτακτική

Εν κατακλείδει, όλοι μας πρέπει να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας από την πολυετή κρίση, αλλά και να ενσωματώσουμε διεθνείς καλές πρακτικές, ώστε με τρόπο αντικειμενικό και αποφασιστικό να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη. Η εξάπλωση της ψηφιακής επιτάχυνσης, η ενσωμάτωση σύγχρονων μέσων εταιρικής διακυβέρνησης, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και η γρήγορη και αποτελεσματική απορρόφηση των δημόσιων, δανειακών και ιδιωτικών πόρων αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για να υποστηριχθεί αυτή η κατεύθυνση.