Φορολογικός Οδηγός: Μάιος 2021

Eπικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Eπικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, συντάξαμε τον παρακάτω πίνακα υποχρεώσεων που περιλαμβάνει τις συχνότερα απαντώμενες φορολογικές υποχρεώσεις, και οπωσδήποτε δεν αποτελεί πλήρη οδηγό φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησής σας.

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF, 0.8 MB):

Παρακράτηση Φόρων 

  • Για ποσά φόρων που παρακρατήθηκαν τον Μάρτιο 
  • Άλλες προθεσμίες 

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων από τις διατάξεις ΦΠΑ και λοιπών έμμεσων φόρων και τελών

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς ασφαλιστικά ταμεία και υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας.