The time has come : Έρευνα βιώσιμης ανάπτυξης

Άρθρο του Δημήτρη Αποστολίδη, Senior Manager, Συμβουλευτικό Τμήμα στο περιοδικό Fortune

Άρθρο του Δημήτρη Αποστολίδη, Senior Manager, Συμβουλευτικό Τμήμα στο περιοδικό Fortune

Άρθρο του Δημήτρη Αποστολίδη, Senior Manager, Συμβουλευτικό Τμήμα στο περιοδικό Fortune 

Η KPMG, πιστή στις αρχές της να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στο χώρο της βιώσιμης ανάπτυξης, διενήργησε το 2020 την 11η, από το 1993, σχετική έρευνα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την KPMG IMPACT, μια νέα πρωτοβουλία των εταιρειών της KPMG, η οποία συγκεντρώνει επαγγελματίες και εξειδικευμένα στελέχη από τον παγκόσμιο οργανισμό της KPMG για την υποστήριξη της υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs).

Στην έρευνα συμμετείχαν 52 γραφεία της KPMG απ’ όλο τον κόσμο, όπου το κάθε ένα ανέλαβε να εξετάσει τις 100 μεγαλύτερες (N100), βάσει εσόδων, εταιρείες της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται με καθορισμένα κριτήρια, αξιοποιώντας αποκλειστικά το δημοσίως διαθέσιμο υλικό όπως εταιρικές ιστοσελίδες, απολογισμοί βιώσιμης ανάπτυξης, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κ.α.

Επιπλέον, αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν και οι 250 μεγαλύτερες (G250) εταιρείες του Fortune 500 για το 2019.
 

Τα κύρια θέματα της φετινής έρευνας ήταν:

 • Οι διεθνείς τάσεις στους απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης. 

 • Οι κίνδυνοι από την απώλεια της βιοποικιλότητας.

 • Οι κίνδυνοι που αφορούν στην κλιματική αλλαγή και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

 • Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
   

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας συνοψίζονται παρακάτω:

 • Το 80% των Ν100 δημοσιεύουν στοιχεία βιώσιμης ανάπτυξης με το αντίστοιχο ποσοστό να ανέρχεται σε 96% στις G250.

 • Το “Global Reporting Initiative” (GRI) παραμένει το κυρίαρχο πρότυπο για τη σύνταξη των απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο για τις Ν100 (66%) όσο και για τις G250 (75%).

 • Η περιοχή με το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσιευμένων στοιχείων βιώσιμης ανάπτυξης είναι η Βόρεια Αμερική με περίπου 90%.

 • Η εξωτερική διασφάλιση (assurance) των στοιχείων βιώσιμης ανάπτυξης που περιέχονται στους απολογισμούς είναι πλέον συνήθης πρακτική παγκοσμίως.

 • Ιαπωνία, Μεξικό, Μαλαισία, Ινδία, ΗΠΑ, Σουηδία, Ισπανία, Γαλλία, Νότια Αφρική και Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν το «Top10» στη δημοσίευση στοιχείων βιώσιμης ανάπτυξης.

 • Λιγότερο από το 20% των Ν100 δημοσιεύουν στοιχεία αναφορικά με τους κινδύνους που απορρέουν από την απώλεια της βιοποικιλότητας, με τη Λατινική Αμερική να πρωτοστατεί στη δημοσίευση τέτοιων στοιχείων και τη Β. Αμερική να υστερεί.

 • Το 43% των Ν100 και το 56% των G250 αναγνωρίζουν πλέον στους απολογισμούς τους τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. 

 • Περίπου το 66% των Ν100 και το 75% των G250 έχουν θέσει στόχους για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

 • Η πλειοψηφία τόσο των Ν100 (68%) όσο και των G250 (72%) συσχετίζει τους απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης με τα SDGs, αν και συχνά παρατηρείται αναντιστοιχία μεταξύ των SDGs και των εταιρικών στόχων που έχουν τεθεί.

 • Οι SDGs που συνδέονται με την οικονομική ανάπτυξη, τη δράση για το κλίμα και την υπεύθυνη κατανάλωση είναι οι πλέον συνήθεις. Στον αντίποδα βρίσκονται εκείνοι που αφορούν την προστασία της βιοποικιλότητας.

Η KPMG μέσα από την έρευνα αυτή εντόπισε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν περίπου 30 χρόνια όταν πρωτοξεκίνησε το εγχείρημα, όπου μόλις το 12% των εταιρειών δημοσίευαν απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης.

Η θεαματική αυτή μεταστροφή δεν οφείλεται μόνο στην εμφάνιση και εφαρμογή νέων νόμων και κανονισμών αλλά και στην κατανόηση και αλλαγή κουλτούρας που επήλθε στον χρηματοοικονομικό τομέα για τη δυναμική που παρουσιάζουν τα ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG – Environmental, Social and Governance) στη χρηματοοικονομική απόδοση και την αξία (corporate value) ενός οργανισμού. 

Συνεπώς, οι οργανισμοί οι οποίοι δεν δημοσιεύουν ακόμα στοιχεία βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει ενδεχομένως να αναθεωρήσουν τη στάση τους μιας και σύντομα οι διεθνείς πρακτικές και εξελίξεις θα τους έχουν ξεπεράσει. Ως KPMG θεωρούμε πως οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα πρέπει να ενσκήψουν επί των ζητημάτων της έρευνας, όπως αυτό της βιοποικιλότητας η οποία επηρεάζει και επηρεάζεται από τη λειτουργία μιας επιχείρησης, και να δώσουν τη δέουσα προσοχή μιας είναι πιθανό ότι λίαν συντόμως θα ερωτηθούν για τις σχετικές ενέργειες που έχουν λάβει από επενδυτές, πιστωτές, ασφαλιστικές εταιρείες, πελάτες κ.α. Ειδικά στον χρηματοπιστωτικό τομέα οι εποπτικές αρχές δείχνουν ιδιαίτερη κινητικότητα μέσω αρχικών οδηγιών και κειμένων υπό διαβούλευση προς τα πιστωτικά ιδρύματα, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη βαρύτητα των θεμάτων ESG (Environmental, Social and Governance) στον συγκεκριμένο κλαδο.