Η KPMG κατανοώντας τις νέες και ιδιόμορφες συνθήκες που επέφερε η πανδημία της νόσου COVID-19 και επιθυμώντας να συμβάλει θετικά στη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί για τους εργαζόμενους και τις εταιρείες, σχεδίασε τον Μάρτιο 2020 και διεξάγει περιοδικά την έρευνα: «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19». 

 H KPMG είναι πλέον έτοιμη για τον 4ο κύκλο της έρευνας η οποία εστιάζει στη διερεύνηση των συνηθειών που έχουν αναπτύξει οι εργαζόμενοι στο νέο αυτό πλαίσιο εργασίας, στον τρόπο που βιώνουν την ανάμειξη της προσωπικής και της επαγγελματικής τους ζωής και πως αυτές οι αλλαγές έχουν επηρεάσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων, αλλά και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

Ο 4ος κύκλος της έρευνας θα παραμείνει ανοιχτός μεταξύ 19 - 28 Φεβρουαρίου.

Σας καλούμε, λοιπόν, να συμβάλλετε ενεργά σε αυτή τη προσπάθειά μας, μέσα από την ολιγόλεπτη απάντηση του ερωτηματολογίου μας:

Η έρευνα απευθύνεται στους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, που εργάζονται στην ελληνική επικράτεια, είτε εξ αποστάσεως ή εκ περιτροπής, είτε με φυσική παρουσία.

Τα συμπεράσματα της έρευνας, όπως  και με τους προηγούμενους κύκλους της έρευνας (αποτελέσματα πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου) θα τα μοιραστούμε με όλους ώστε να αξιοποιηθούν τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τις διοικήσεις των εταιρειών στην επικαιροποίηση των πολιτικών που αφορούν τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19.

Μαθαίνουμε, αλλάζουμε, δυναμώνουμε!