H KPMG από την αρχή της κρίσης που δημιουργήθηκε από τη νόσο COVID-19, μοιράζεται γνώση και εμπειρίες από άλλες χώρες και την Ελλάδα, με εταιρείες, στελέχη και εργαζόμενους.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG, συμβάλλοντας δημιουργικά στη νέα συνθήκη, σχεδίασε και υλοποίησε την έρευνα «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19».

Ο 1oς και ο 2ος κύκλος της έρευνας ανέδειξαν χρήσιμα συμπεράσματα, σχετικά με τις προκλήσεις της εξ αποστάσεως εργασίας, τη στάση των εργαζομένων απέναντι στη νέα αυτή μορφή εργασίας, αλλά και τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν από μέρους των εταιρειών, ώστε οι εργαζόμενοι να παραμείνουν εμψυχωμένοι και παρακινημένοι.

Ο 3ος κύκλος της έρευνας, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο διάσημα 22/6 - 29/6 όπου συμπληρώθηκαν και αναλύθηκαν 452 ερωτηματολόγια, διεξήχθη σχεδόν δυο μήνες από την έναρξη της σταδιακής άρσης των μέτρων και συμπίπτει με την άρση και των τελευταίων περιορισμών, όπως το άνοιγμα των συνόρων, γεγονός που φαίνεται να ανησυχεί σε υψηλό ποσοστό τους συμμετέχοντες στην έρευνα λόγω μίας πιθανής αύξησης των κρουσμάτων.

Ακολουθούν ορισμένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας από το 1ο, 2ο και 3ο κύκλο:

 • Η εξ αποστάσεως εργασίας είναι πλέον μία μορφή εργασίας που γίνεται αποδεκτή από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα και όλες τις ηλικιακές ομάδες. Είναι αποδεκτό ότι ήρθε για να μείνει και μετά την COVID-19 εποχή

 • Οι εργαζόμενοι στην πλειονότητα τους επικροτούν τα μέτρα που έλαβαν οι εταιρείες στην προσπάθεια τους για την αντιμετώπιση της νόσου και στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν αφήσει έναν θετικό αντίκτυπο

 • Οι αρχικές αναστολές ότι θα επηρεαστεί αρνητικά η παραγωγικότητα των εργαζομένων έχουν ξεπεραστεί και υπάρχει μία γενική αποδοχή τόσο από τους εργαζόμενους όσο και τους προϊσταμένους

 • Παραμένει για τους managers πρόκληση η εξ αποστάσεως διαχείριση των υφισταμένων τους και αυτό αναδεικνύει την ανάγκη να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα νέα τους καθήκοντα

 • Η νόσος COVID-19 άλλαξε όχι μόνον την εργασιακή πραγματικότητα αλλά και τον τρόπο που οι εργαζόμενοι διασκεδάζουν και χαλαρώνουν. Αυτό έχει επιπτώσεις και στο σχεδιασμό των καλοκαιρινών τους διακοπών

 • Τα μεγαλύτερα στην ηλικία άτομα είναι εκείνα που είναι λιγότερο εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες και αυτά που αισθάνονται περισσότερο αποκομμένα από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Η εξ αποστάσεως εργασίας δεν τους βοηθά να αφιερώσουν χρόνο για την κοινωνικοποίηση τους μέσα στην ομάδα. Η νόσος COVID-19 έχει αναδείξει την ανάγκη της κατάκτησης των βασικών αρχών των τεχνολογικώνγνώσεων κυρίως από τους έμπειρους επαγγελματίες ώστε να τους βοηθήσει να προσαρμοστούν καλύτερα μέσα στις νέες συνθήκες εργασίας που διαμορφώνονται εξ’ αιτίας της πανδημίας και της περαιτέρω ανάγκης αξιοποίησης της τεχνολογίας
 • Είναι ξεκάθαρο ότι όλες οι εταιρείες δεν ήταν το ίδιο καλά προετοιμασμένες για να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα και αυτό αναδεικνύει την ανάγκη απόκτησης
  τεχνολογικού εξοπλισμού που διευκολύνει την απομακρυσμένη εργασία, την
  ανάπτυξη κουλτούρας διαρκούς μάθησης και προσαρμογής στις αλλαγές καθώς και απλοποίηση των διαδικασιών που θα μπορούν να υποστηρίξουν και την εξ αποστάσεως εργασία

 • Η νόσος COVID19 έχει συνεισφέρει σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών και βοήθησε να ξεπεραστούν οι αντιρρήσεις που υπήρχαν από πολλές ομάδες εργαζομένων. Τα οφέλη της τεχνολογίας έγιναν περισσότερο ορατά.


Για ολόκληρη την έρευνα και τα συμπεράσματα του 3ου κύκλου δείτε παρακάτω το PDF

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.