Φορολογικά Νέα: Ιανουάριος 2021

Οδηγίες για τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στις ενδοομιλικές συναλλαγές

Οδηγίες για τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στις ενδοομιλικές συναλλαγές

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προφέρουμε επικαιροπιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, συνοψίζουμε τις «Οδηγίες για τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στις ενδοομιλικές συναλλαγές» που δημοσιεύτηκαν από τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) στις 18 Δεκεμβρίου 2020.

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF, 525KB)

Παραθέτουμε τους τέσσερις κατά προτεραιότητα τομείς που επικεντρώνονται οι Οδηγίες του ΟΟΣΑ, που αφορούν τις πιο σημαντικές προκλήσεις που έχει επιφέρει ο COVID-19:

  • Συγκριτική Ανάλυση

  • Ζημίες και επιμερισμός κόστους σχετικά με τον COVID-19

  • Κρατικά προγράμματα ενίσχυσης

  • Αποφάσεις Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης (APAs)