Φορολογικά Νέα: MyData

Έναρξη της διαδικασίας διαβίβασης δεδομένων στο MyData

Φορολογικά Νέα: Έναρξη της διαδικασίας διαβίβασης δεδομένων στο MyData

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα θέματα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά την έναρξη της διαδικασίας διαβίβασης δεδομένων στο MyData (1η Οκτωβρίου 2020), η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (IAPR), εξέδωσε Δελτίο Τύπου σύμφωνα με το οποίο:
  • Οι εταιρίες μπορούν να διαβιβάζουν ψηφιακά δεδομένα στο MyData για το 2020 μόνο για την περίοδο 1η Οκτωβρίου - 31 Δεκεμβρίου. Κατ’ εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση Πιστοποιημένου Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και θα λάβουν τα σχετικά κίνητρα για το 2020 θα πρέπει να διαβιβάζουν στο ΜyData ψηφιακά δεδομένα για τα έσοδά τους για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020.

  • Φαίνεται ότι το 2020 θα θεωρηθεί ως περίοδος δοκιμών/πιλοτική περίοδος για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις στη διαδικασία ψηφιακής διαβίβασης στοιχείων στο MyData.

  • Aπό την 1 Ιανουαρίου 2021, η ψηφιακή διαβίβαση των τοιχείων στο ΜyDATA καθίσταται υποχρεωτική.

  • Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων θα μπορεί να λαμβάνει τηλεφωνικά και να εξετάζει σχετικά ερωτήματα με την πλατφόρμα MyData.

Με βάση τα παραπάνω, φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να αρχίσουν να διαβιβάζουν ψηφιακά τα δεδομένα τους σχετικά με το τρίμηνο του 2020 το συντομότερο δυνατό έτσι ώστε να μπορούν να επιτύχουν την ομαλή μετάβαση τους στη σχετική διαδικασία από 1 Ιανουαρίου 2021.