Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και το Υπουργείο Οικονομικών έθεσαν νέα υποχρέωση τήρησης Ηλεκτρονικών Βιβλίων για τις Εταιρείες (μέσω της πλατφόρμας MyData) η οποία τίθεται σε εφαρμογή πολύ σύντομα μέσα στο 2020. Ως αποτέλεσμα δημιουργείται μια άμεση ανάγκη για τις επιχειρήσεις να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να είναι σε συμμόρφωση με τα παραπάνω.

Στην KPMG, έχουμε υιοθετήσει μια προσέγγιση για την αντιμετώπιση της παραπάνω ανάγκης μέσω της παροχής συνδυασμένων λογιστικών, φορολογικών και τεχνολογικών συμβουλών με σκοπό την ομαλή προσαρμογή της Εταιρείας σας στο νέο καθεστώς. Επιπλέον, είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε το πως μπορούμε να εκπληρώσουμε τις ειδικότερες απαιτήσεις σας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ως προς την προτεινόμενη προσέγγισή μας αναφορικά με τη MyData συμμόρφωση σας, μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή με την KPMG.