Η ταχύτητα με την οποία η νόσος COVID-19 έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο και οι έντονες διακυμάνσεις τις οποίες βιώνει η ελληνική οικονομία είναι πρωτοφανής. Σε ένα αβέβαιο περιβάλλον όπως αυτό που διανύουμε, το κλειδί για την επιβίωση των επιχειρήσεων είναι η οικονομική ανθεκτικότητα, καθώς η κερδοφορία, οι ταμειακές ροές και οι πηγές χρηματοδότησης υπόκεινται σε ταυτόχρονη πίεση.

Η πρόσβαση σε κρατικά ή/ και τραπεζικά πακέτα υποστήριξης, όπου είναι διαθέσιμα, και η εφαρμογή διαχείρισης κρίσης της ρευστότητας πρέπει να είναι υψίστης προτεραιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, μια αξιόπιστη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη ταμειακών ροών 13 εβδομάδων είναι εξαιρετικά σημαντική για την επίτευξη και των δύο.

Στην KPMG, δεσμευόμαστε να σας υποστηρίξουμε στην προσπάθειά σας να προστατεύσετε την επιχείρησή σας, με ισχυρά εφόδια την αφοσιωμένη ομάδα έμπειρων επαγγελματιών που είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν κρίσιμες προκλήσεις ρευστότητας και εξυπηρέτησης του χρέους.

Για περισσότερες πληροφορίες και προτεινόμενες λύσεις, πατήστε εδώ (PDF 135.5 KB).

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο του COVID-19 ή θέλετε να αναπτύξετε οικονομική ανθεκτικότητα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.