ΔΠΧΑ 15 για τον κλάδο των Αυτοκινητοβιομηχανιών

ΔΠΧΑ 15 για τον κλάδο των Αυτοκινητοβιομηχανιών

Βασικές παράμετροι που θα βοηθήσουν στην ολοκλήρωση του σχεδίου μετάβασης στο ΔΠΧΑ 15.

1000
Picture of Marina Kapetanaki

Partner, Head of Advisory

KPMG στην Ελλάδα

Email
Good to go Autos suppliers | small green car

IFRS 15 may result in a change in accounting practice for automotive suppliers.

Για να σας βοηθήσουμε να ολοκληρώσετε το έργο σας, σας διαθετουμε έναν λεπτομερή πρακτικό οδηγό (PDF 346 KB).

Αναλυτικότερα στοιχεία μπορείτε να λάβετε στην Αγγλική έκδοση αυτής της σελίδας.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας