Μεταρρύθμιση του Ελεγκτικού Επαγγέλματος στην Ε.Ε: Διαδραστικός χάρτης νομοθεσίας των κρατών-μελών

Μεταρρύθμιση του Ελεγκτικού Επαγγέλματος στην Ε.Ε

Για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το ελεγκτικό επάγγελμα, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ να αποφασίσει πρόσθετους κανόνες πριν από τις 17 Ιουνίου 2016. Αυτές οι επιλογές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά κάποιους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των χρονοδιαγραμμάτων εναλλαγής της ελεγκτικής εταιρείας και των μη επιτρεπόμενων μη ελεγκτικών υπηρεσιών. Χρησιμοποιήστε τον διαδραστικό χάρτη μας για να εντοπίσετε γρήγορα ποια κράτη-μέλη έχουν εναρμονίσει το δίκαιο τους με την νέα νομοθεσία τους και πώς αυτή διαμορφώνεται συγκριτικά με τους βασικούς κανόνες της νομοθεσία της Ε.Ε.

1000

Για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το ελεγκτικό επάγγελμα, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ να αποφασίσει πρόσθετους κανόνες πριν από τις 17 Ιουνίου 2016. Αυτές οι επιλογές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά κάποιους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των χρονοδιαγραμμάτων εναλλαγής της ελεγκτικής εταιρείας και των μη επιτρεπόμενων μη ελεγκτικών υπηρεσιών. Χρησιμοποιήστε τον διαδραστικό χάρτη μας για να εντοπίσετε γρήγορα ποια κράτη-μέλη έχουν εναρμονίσει το δίκαιο τους με την νέα νομοθεσία τους και πώς αυτή διαμορφώνεται συγκριτικά με τους βασικούς κανόνες της νομοθεσία της Ε.Ε.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ελεγκτικό επάγγελμα περιέχει αρκετές περιοχές όπου επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να προχωρήσουν πέρα από τα βασικούς κανόνες της Ε.Ε. Οι επιλογές αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν μια σειρά από κανόνες, από το ανώτατο όριο στις αμοιβές για μη ελεγκτικές υπηρεσίες μέχρι το πώς καθορίζεται μία Οντότητα Δημοσίου Ενδιαφέροντος. Ένας αριθμός κρατών-μελών έχουν ήδη ανακοινώσει την εθνική τους νομοθεσία, ενώ άλλα κράτη-μέλη αναμένεται να το πράξουν στο μέλλον. Στη Ελλάδα έχει συνταχθεί το σχετικό νομοσχέδιο και αναμένεται η νομοθετική διαδικασία να ολοκληρωθεί σύντομα. Καθώς οι πληροφορίες θα καθίστανται διαθέσιμες, θα προστίθενται άμεσα στον παρακάτω διαδραστικό χάρτη.

Διαδραστικός Χάρτης Χωρών

Με τον χάρτη ανοιχτό, μπορείτε να εστιάσετε σε μια συγκεκριμένη χώρα επισημαίνοντας και επιλέγοντάς την. Στην περίπτωση των κρατών-μελών που έχουν ήδη εναρμονίσει το δίκαιο τους με τη νέα νομοθεσία, μπορείτε να μάθετε περισσότερα επιλέγοντας τον κατάλληλο σύνδεσμο στο πλαίσιο επισήμανσης για να ανοίξει ένα πλήρες ενημερωτικό δελτίο με τους κανόνες που ισχύουν σε κάθε κράτος-μέλος.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας