Δήμητρα Καραβέλη

Quality & Risk Management Partner and Head of Audit DPP

KPMG στην Ελλάδα

Η Δήμητρα είναι Επικεφαλής Ποιότητας & Διαχείρισης Κινδύνου. Είναι κάτοχος τίτλων CPA, CA του Καναδά. Ενδιαφέρεται για την ενσωμάτωση της γνώσης και των δεξιοτήτων του διεθνούς δικτύου της KPMG στο Ελεγκτικό Τμήμα ώστε να παρέχεται προστιθέμενη αξία στους πελάτες της Εταιρείας. Η Δήμητρα συνεργάζεται για περισσότερο από 25 χρόνια στην καριέρα της στην KPMG με διεθνείς πελάτες και επίσης ήταν η Υπεύθυνη Εταίρος σε ελέγχους εταιρειών κατά το στάδιο των Αρχικών Δημόσιων Προσφορών (IPOs), καθώς και προσφορών ομολόγων. Επίσης, έχει εμπειρία στους εξής κλάδους: Μέσα Ενημέρωσης, Τηλεπικοινωνίες, Ναυτιλία, Καταναλωτικά προϊόντα και Φαρμακευτικά. Η Δήμητρα προσελήφθη αρχικά στο Ελεγκτικό Τμήμα της KPMG στο Γουίνιπεγκ, Μανιτόμπα στον Καναδά και ήρθε στην Ελλάδα το 1992.