Παναγιώτης Μπούντρος

Director, Audit

KPMG στην Ελλάδα

Ο Παναγιώτης κατέχει τη θέση του Director στο Ελεγκτικό τμήμα και έχει εκτενή εμπειρία σε ελεγκτικά έργα και έργα υπηρεσιών διασφάλισης θυγατρικών εταιρειών διεθνών ομίλων καθώς και ελληνικών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επίσης έχει συμμετάσχει στο παρελθόν και σε ειδικούς ελέγχους για την εξαγορά εταιρειών. Ο Παναγιώτης έχει ειδίκευση στους τομείς των Ταχέως Κινούμενων Καταναλωτικών Προϊόντων, Τροφίμων και Ποτών. Έχει επίσης μεγάλη εμπειρία από τη συνεργασία με πελάτες από άλλους τομείς, όπως του Φαρμάκου, Υγείας, Τουρισμού, Ναυτιλίας και Ενέργειας.

  • Έλεγχος
  • Ορκωτός Ελεγκτής, Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ)

  • Μεταπτυχιακός τίτλος επαγγελματικών σπουδών στην Ελεγκτική και Λογιστική από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  • Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ)