Καθώς η Αριστεία αποτελεί βασική αξία για την KPMG δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα επιβράβευσης για τα παιδιά μας που αριστεύουν στις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου ή που αποφοιτούν από το Πανεπιστήμιο με άριστα, ως χειρονομία εκτίμησης και αναγνώρισης για την εξαιρετική τους απόδοση στο τέλος κάθε διδακτικού έτους.

Ο στόχος του προγράμματος εκτός από την επιβράβευση των αριστούχων μαθητών και φοιτητών είναι η κινητοποίηση και η παρότρυνση των υπόλοιπων παιδιών να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτών.

excellence of our kids