Πιστεύουμε στην προστιθέμενη αξία της συνεχούς εκπαίδευσης των ανθρώπων μας και στη θεμελιώδη έννοια της δια βίου μάθησης, ως στάση ζωής στον δρόμο προς την Αριστεία. Αυτή η πεποίθηση που μοιραζόμαστε στην KPMG, τροφοδοτεί την ανάπτυξή μας και αντικατοπτρίζεται στην ετήσια εκπαιδευτική μας ατζέντα, η οποία προκύπτει από τις ανάγκες των ανθρώπων μας και διαμορφώνεται πάντα με τη δέουσα επιμέλεια, περιλαμβάνοντας πλήθος σεμιναρίων, καθώς και e-learnings μέσω του παγκόσμιου συστήματος διαχείρισης μάθησης της KPMG αλλά και άλλων πρωτοποριακών ψηφιακών εκπαιδευτικών πλατφορμών.

lifelong learning

Αναγνωρίζουμε τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν τόσο τα soft όσο και τα hard skills των ανθρώπων μας, συνεπώς η στρατηγική ανάπτυξής μας διαμορφώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς, με στόχο να προσφέρει μια ποικιλία καινοτόμων εκπαιδευτικών εμπειριών σε όλους μας καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς. Επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη της ηγεσίας, στην αποτελεσματική επικοινωνία και ομαδικότητα, καθώς και σε εξειδικευμένες τεχνικές δεξιότητες, όπως ανάλυση δεδομένων, Κυβερνοασφάλεια και νεότερες τεχνολογίες, καθώς και στην παροχή επαγγελματικών πιστοποιήσεων.

Το εκπαιδευτικό μας πλάνο εμπλουτίζεται συνεχώς με σεμινάρια τα οποία προκύπτουν από τις προτιμήσεις των ανθρώπων μας. Συλλέγουμε τις εκπαιδευτικές μας ανάγκες με δομημένο και άμεσο τρόπο, απευθείας από τους ανθρώπους μας, μέσω ερωτηματολογίων, εξυπηρετώντας τις μοναδικές ανάγκες τους. Το παγκόσμιο σύστημα διαχείρισης μάθησης που διαθέτουμε, σε συνδυασμό με διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες προσφέρουν μια φιλική προς τον χρήστη εμπειρία και πλούσιο περιεχόμενο. 

Μαζί μας θα ανακαλύψεις πολλά και άκρως ενδιαφέροντα μονοπάτια μάθησης, ανάπτυξης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας, τα οποία θα αναβαθμίζουν κατά πολύ τις δεξιότητές σου. ‘Όλοι μαζί ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους μας να παραμένουν στην πρώτη γραμμή της γνώσης, μέσα σε ένα εξελισσόμενο τοπίο ανάπτυξης, προωθώντας μια κουλτούρα συνεχούς εξέλιξης σε κάθε τμήμα και επίπεδο του οργανισμού μας.