Yritysjohdon kannattaa perehtyä työntekijöiden ajatuksiin tekoälyn hyödyntämisestä työssä.

Tekoäly ei ole enää vain pelkkä yksittäinen työkalu, vaan työelämään laajasti vaikuttava muutosvoima. Tulevaisuudessa niin työntekijöiden tehtävät kuin roolitkin muuttuvat. Tekoälystä tulee eräänlainen työkaveri, kun erilaiset järjestelmät ja prosessit hyödyntävät sitä aiempaa enemmän. Uudenlaisen tiimityöskentelyn odotetaan tuottavan uusia innovaatioita kiihtyvään tahtiin. Muutos tuo mukanaan paineita yritysjohdolle, sillä tekoälyn vastuullinen hyödyntäminen edellyttää johtajuutta läpi tekoälyvallankumouksen. Johdon pitää erityisesti valmentaa työntekijöitään tuleviin muutoksiin ja tukea heidän motivaatiotaan.

Future of Work -raportti tutkii työntekijöiden käsityksiä työn tulevaisuudesta pandemian jälkeisessä maailmassa, jossa otetaan suuria harppauksia tekoälyn hyödyntämisessä. Samaan aikaan maailman geopoliittinen tilanne on epävakaa ja maailmanlaajuinen taantuma lähestyy. Raportti luo johdolle ymmärrystä siitä, missä kohdassa muutosmatkaa työntekijät parhaillaan ovat. 

Read the english version here.

KPMG:n toteuttamaa tutkimusraporttia varten on haastateltu yli 4 000 työntekijää. Raportti paneutuu heidän kokemuksiinsa edistyneistä teknologioista sekä siihen, miten he luottavat oman organisaationsa suunnitelmiin tekoälyn hyödyntämisestä tulevaisuudessa. Tutkimus tarkastelee myös johtavien ammattilaisten näkemyksiä eri toimialoilla, kuten terveydenhuollossa, vähittäiskaupassa, rahoituksessa, teknologiatoimialalla sekä julkishallinnossa. Haastateltavia on niin Australiasta, Kanadasta, Saksasta, Isosta-Britanniasta kuin Yhdysvalloistakin. 

KPMG:n toteuttaman tutkimuksen keskeisimpiä havaintoja ovat:

54%

Tutkimuksen mukaan työntekijät eivät tiedä tarpeeksi yritystensä teknologiastrategioista eivätkä siksi myöskään luota niihin. Vain hieman yli puolet vastaajista (54 %) ilmoitti, että heidän työnantajansa on ottanut käyttöön uusia teknologioita viimeisten kolmen vuoden aikana.

66%

66 % työntekijöistä odottaa teknologian parantavan heidän omaa tuottavuuttaan seuraavan kolmen vuoden aikana. Yli kolmannes sanoo, että uusi teknologia automatisoi jopa 30 % heidän työstään; neljännes uskoo, että se voisi automatisoida jopa puolet.

2/5

Lähes kaksi viidestä työntekijästä kokee, että tuottavuuden parantaminen vaikuttaa negatiivisesti heidän jaksamiseensa ja henkiseen hyvinvointiin. Viidesosa uskoo teknologian heikentäneen heidän tuottavuuttaan.

36%

Yli kolmannes työntekijöistä on sitä mieltä, että heidän organisaationsa ei tiedä, miten sen työvoiman on muututtava vastatakseen tuleviin liiketoiminta- ja asiakastarpeisiin nykyisen datan ja käytössä olevan teknologian perusteella.

62%

62 % työntekijöistä sanoo, että organisaation panostus työntekijöidensä osaamisen kehittämiseen vaikuttaa heidän päätökseensä jäädä yritykseen töihin. Vain 56 % työntekijöistä kertoo heidän organisaationsa panostavan aktiivisesti uudelleenkoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen.

Kuinka johto voi parhaiten tukea tekoälyn ja työtekijöiden yhteistyötä?

Ymmärrä tekoälyn voimaOrganisaatioiden kannattaa testata generatiivista tekoälyä ymmärtääkseen sen hyödyt toiminnassaan. Samaan aikaan tulee huolehtia, että ihmisillä on käytössään työkaluja työn tehostamiseksi sekä kehittymismahdollisuuksia tulevaisuuteen valmistautumista varten.


Kokoa oikea tiimi
Tekoälylähtöisessä maailmassa organisaatioiden tulisi omaksua tekoälylähtöinen asenne. Menestyvässä yrityksessä osaamisrakennetta ja sen painotuksia kehitetään jatkuvasti, huolehtien uudenlaisen osaamisen ostamisen ja nykyisten työntekijöiden kehittämisen tasapainosta.

Opi työn lomassaPysyäkseen teknologisen muutoksen tahdissa organisaatioiden ja työntekijöiden tulisi siirtyä jatkuvan oppimisen tilaan. Uudelleenkoulutus tulee olemaan jatkuvaa, jotta pysytään teknologisen kehityksen mukana.

Hyödynnä keskijohtoaKeskijohto on avainasemassa yrityksen muutosmatkalla. Sen merkitys teknologiastrategioiden toteuttamisessa toiminnaksi ja tuloksiksi on keskeinen. Onnistumisen takaamiseksi keskijohto tarvitsee työkalut ja riittävän koulutuksen tähän tehtävään

Muutos on pysyvää, joten tekoälyn hyödyntäminen pitää suunnitella tarkasti. Samalla kannattaa miettiä, miten ihmisiä johdetaan tehokkaasti kohti muutosta. Miten organisaatio kykenee hyödyntämään koko henkilöstön potentiaalin yhtä aikaa tekoälyn kanssa?

Työn tulevaisuus -raportti tarjoaa organisaatioille hyvät eväät sujuvaan matkaan kohti tulevaisuuden työmaailmaa. Lataa raportti.

Ota yhteyttä