Jukka Rautiainen

People & Change, Advisory Director

KPMG Suomi

Jukalla on laaja kokemus strategialähtöisistä henkilöstöhankkeista. Hän on suunnitellut ja toteuttanut konserninlaajuisia osaamismalleja, talent management -viitekehyksiä ja prosesseja, johtamisen kehittämisen ohjelmia, rekrytointiprosesseja sekä henkilöarvioinnin konsepteja ja työkaluja useille pohjoismaisille suuryrityksille.

Ennen KPMG:lle tuloaan Jukka on työskennellyt muun muassa johtavan talent assessment -alueen toimijan pohjoismaisen myyntiorganisaation vetäjänä sekä maajohtajana Suomessa. Lisäksi hän on työskennellyt erilaisissa palkitsemiseen liittyvissä hankkeissa (mm. tehtävien vaativuuden arviointi ja palkkavertailut IPE-luokittelua käyttäen). Jukka tuntee myös kasvuyritysten arjen toimittuaan HR-teknologia-alueen startupin toimitusjohtajana sekä scale-up -yrityksen myyntijohtajana.

Jukalla on työhistoriaa myös business intelligence -konsulttina ja konsulttitiimin vetäjänä työskentelystä. Näissä tehtävissä Jukka osallistui laajalti erilaisiin johdon laskentatoimen hankkeisiin, sisältäen muun muassa resurssisuunnittelua ja -budjetointia sekä raportointia.

Liikkeenjohdon kokemuksensa ansiosta Jukka pitää tärkeänä linjata henkilöstöprosessit tukemaan liiketoimintastrategian toteuttamista. Siksi hän pyrkii aina varmistamaan, että tämä yhteys on sisäänrakennettuna asiakkaille toimitettavissa ratkaisuissa, ja että kaikki ratkaisut ovat helposti implementoitavissa asiakkaan arkeen. Toimeksiannoissa Jukka on usein saanut kiitosta käytännöllisestä, analyyttisesta sekä liiketoimintalähtöisestä lähestymistavastaan. Jukan työkielet ovat suomi ja englanti.