KPMG:n globaali ESG-strategia, jota toteutamme vastuullisuusohjelmamme Our Impact Planin kautta, antaa meille erinomaiset edellytykset tukea asiakkaitamme heidän strategiansa mukaisten vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa. Menestystä, taloudellista tulosta ja yhteiskuntaa kannattaa rakentaa kestävästi.

Miten organisaatiot huomioivat inklusiivisuuden, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden toiminnassaan?

Inklusiivisuutta, monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta on alettu ajatella arvoa tuottavina ja yrityksen kilpailukykyä lisäävinä tekijöinä. Hyötyjen ulosmittaaminen edellyttää myös muutoksia yrityksen arvomaailmaan ja kulttuuriin sekä rakenteisiin ja käytäntöihin. 

Selvitimme, miten menestyneet organisaatiot Suomessa ovat tällä hetkellä huomioineet inklusiivisuuden, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden toiminnassaan. Lue lisää: Kilpajuoksua vai määrätietoista etenemistä?

Miten organisaatioita johdetaan vastuullisesti kohti menestystä ja merkitystä?

Nopeasti muuttuvassa markkinassa suuntaa viitoittavat sellaiset organisaatiot, joiden johdolla on kyky ja halu kasvaa vastuullisesti. Tarvitaan herkkyyttä tunnistaa toimintaympäristön muutoksia ja rohkeutta toteuttaa vaikuttavia tekoja.

Lue lisää selvityksestämme Making Every Step Sustainable, jossa tarkastelemme eri polkuja kohti kestävää muutosta. 

ESG-painopisteet

Painopistealueet auttavat organisaatioita vahvistamaan ja rakentamaan kestävää tulevaisuutta, joka edistää kasvua ja kannattavuutta. KPMG ESG pitää sisällään seuraavat painopistealueet: ESG ja vastuullisuus; kestävä talous ja yhteiskunnallinen kehitys; kestävä rahoitus; ilmastonmuutos ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen; sekä mittaaminen, varmentaminen ja raportointi.

ESG ja vastuullisuus

Vastuullisten ja kestävien strategioiden, liiketoimintamallien, toimintojen ja investointien kehittäminen ja toteuttaminen.

Butterfly on the flower - 02

Kestävä talous ja yhteiskunnallinen kehitys

Yhteiskunnan kestävä ja oikeudenmukainen kehittäminen sekä vaikutusten mittaaminen.

Butterfly on the flower - 03

Kestävä rahoitus

ESG-kriteerien integrointi vastuulliseen sijoittamiseen, rahoitukseen, vakuuttamiseen sekä rahoitusstrategioihin ja -prosesseihin.

Butterfly on the flower - 04

Ilmastonmuutos ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Ilmastonmuutokseen vaikuttavien liiketoimintamallien, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä asiakkaiden tukeminen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

Butterfly on the flower - 05

Mittaaminen, varmentaminen ja raportointi

Asiakkaiden tukeminen kehittyneempien menetelmien, työkalujen ja viitekehysten soveltamisessa vastuullisuuden suorituskyvyn mittaamisessa, varmentamisessa ja raportoinnissa.

Butterfly on the flower - 06

  

  

Ota yhteyttä