• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

Katuse- ja fassaaditööde sektori tulud langesid nii 2023. aasta jooksul, kui ka 2024. aasta esimeses kvartalis üldehitusega võrreldes kiiremini. 2024. aasta esimese kvartali koondkäive kujunes 17% aastatagusest madalamaks.

Sektori töötajate arv vähenes aastaga 5% võrra ja keskmine töötasu kasvas aastaga 10%. Kuigi töötajate arv vähenes, tõi müügitulude veelgi kiirem kahanemine endaga kaasa ühe töötaja poolt genereeritud käibe 13%lise languse.

Ettevõtete tulude kiire langus ja üldise hinnatõusuga seotud kulude mõningane tõus viitab äri üldise kasumlikkuse langusele ja kahjumi teenimise riski tõusule. Kahjumiga tegutsevatel ettevõtjatel tekkivad kiirelt mitmed rahavoogude juhtimisega seotud küsimused.

Kui äritegevuse rahavood kujunevad jooksvalt negatiivseks, siis tuleb ettevõtjatel otsustada, kas aktsepteerida maksevõime langust või astuda jõulisemaid samme rahakäibe tasakaalustamiseks. Seejuures tuleb kaaluda nii kulude ja investeeringute kärpimise ulatust, kui ka omavahelist tasakaalu. On üsna tõenäoline, et katuse- ja fassaaditööde teostajad jätkavad töötajate arvu mõõdukat vähendamist seni kuni ehitussektor tervikuna kasvule pöörab.