• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

Trükitööstuse tulud on viimase nelja kvartali jooksul vähenenud suurusjärgus 2-3% kvartalis ja tööstusharu 2024. aasta esimese kvartali koonkäive oli 10% madalam kui aasta varem. Tulude vähenemise tasakaalustamiseks on ettevõtjad vähendanud töötajate arvu. Aastaga vähenes tööstusharus hõivatud töötajate arv 4% ja tegemist on viimased viis aastat kestnud trendi jätkumisega. 2024. aasta esimese kvartali keskmine palk oli 1912 eurot kasvades aastaga 11%.

Trükitööstus on sarnases olukorras muu töötleva tööstusega. Ühest küljest on Eestis tootmise kulud kõrged ja jätkavad kasvamist, teisest küljest on siseturg väga väike ja tootmismahte saab kasvatada vaid läbi ekspordi. Kulude katmiseks peavad trükitöösturid leidma kõrgete hindadega tootenišši või suurema mahuga eksportturu. Lihtsakoeliste trükiteenuste osutamisel Eesti turule peab hakkama saama ühest küljest väikese tuluga ja teisest küljest madala marginaaliga, mis viib paratamatult selleni, et ellu jäämiseks peab jõuliselt kulusid kärpima. Asjaolu, et trükitööstuse käive töötajat kohta on püsinud viimased neli kvartalit püsivas langustrendis, viitab sellele, et ettevõtjad pole kulude kärpimisel ja efektiivsuse tõstmisel edu saavutanud. Tõenäoliselt on tööstusharu koondkasum nii 2023. aastal, kui ka 2024. aasta esimese pooles langustrendis.