Indrek Alliksaar

Partner ja auditivaldkonna juht

KPMG Baltics OÜ

Indrek liitus KPMG-ga 1996. aastal ja partneriks sai 2015. aastal. Ta on audititeenuste juht Eestis. Indrekul on pikaajaline kogemus börsiettevõtete ja konsolideerimisüksuste auditeerimisel. Ta on mitu aastat nõustanud KPMG võtmekliente rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS), Eesti raamatupidamis- ja maksuseadusandluse ning konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannetega seotud küsimustes. Indrek on Eesti Audiitorkogu juhatuse liige.

Võta ühendust

E-post ialliksaar@kpmg.com, tel 626 8731

  • Tartu Ülikool, õigusteaduste bakalaureus (võrdsustatud magistrikraadiga), 2007

  • Tallinna Tehnikaülikool, magister, majandusteadus, 2006

  • Tallinna Tehnikaülikool, bakalaureus, majandusarvestus, 1997

  • Eesti Vabariigi vandeaudiitor ja avaliku sektori vandeaudiitor nr 446

  • Audiitorkogu juhatuse liige

  • Justiitsministeeriumi maksejõuetusõiguse ekspertnõukogu liige

  • Ühinguõiguse revisjoni komisjoni liige