Indrek Alliksaar: Partner, Audiitorkogu juhatuse liige, partner ja auditivaldkonna juht

Indrek Alliksaar on aastaid nõustanud KPMG võtmekliente rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS), raamatupidamist ja maksundust puudutavate Eesti seaduste ja konsolideeritud finantsaruannete küsimustes. Indrek on audiitorkogu juhatuse liige.