Vedvarende energi forventes at øge sin andel af den globale energiproduktion fra 3 % til 8 % de næste 20 år. Med Danmarks position som en global frontløber forventes andelen af ​​vedvarende energi at nå 33 % allerede i 2020, hvor biomasse og vindenergi bliver dominerende.

KPMG i Danmark har et erfarent team, der rådgiver på tværs af værdikæden inden for vedvarende energi. Vi rådgiver energivirksomheder gennem hele M&A-processen fra strategisk planlægning og due diligence til post-merger integration. Vi leverer desuden rådgivning om, hvordan vores kunder kan opnå effektive processer og økonomiske resultater gennem indkøbs-, it- og SSOA-relaterede services.