Olie- & Gassektoren står over for udfordringer i takt med den grønne energis fremmarch. Men selvom vi generelt ser et fald i olie- og gasproduktionen i Danmark og Nordeuropa, er de resterende ressourcer særdeles værdifulde både for virksomheder og samfundsøkonomien som helhed.

Det bliver stadig vanskeligere for upstream olie- og gasvirksomheder at finde projekter med afkast, der kan retfærdiggøre risiciene.

Nogle af de store udfordringer er:

  • Stigning i anlægsinvesteringer pr. tønde olie
  • Projekter forsinkes, og deadlines overskrides
  • Organisatorisk skalering, herunder konsolidering i en omskiftelig branche
  • Effektiv kontraktstyring

Vores dedikerede team af olie- og gasspecialister har hjulpet virksomheder, der netop står med disse udfordringer. Med øje for de økonomiske og operationelle risici igennem hele processen rådgiver vi vores kunder omkring, hvordan de kan øge deres indtægter og skabe effektive processer.