Ved at agere på den strategiske agenda understøtter vi vores kunder og hjælper dem med at være på forkant med fremtidige udfordringer, udnytte muligheder og udføre projekter effektivt.

KPMG i Danmarks Financial Services-afdeling leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning til alle brancher på tværs af hele sektoren, herunder forsikringsselskaber, pengeinstitutter og kapitalforvaltning. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder og har fokus på vigtige emner, herunder risiko- og lovgivningsmæssige ændringer, driftseffektivisering og effektivitet samt kunde- og kanaloptimering.

Risiko- og lovgivningsmæssige ændringer

Rationalisering af compliance-omkostninger, optimering af skattetransparens, håndtering af markedsadfærdsmæssige risici, ændring af intern revision-funktioner, forbedring af cyber-robustheden, opfyldelse af kravene vedrørende hvidvask samt andre tiltag til yderligere styrkelse af ledelses-, risiko- og compliance-programmer.

Driftseffektivisering og -effektivitet

Forbedring af effektiviteten og produktiviteten ved at styrke jeres omkostningsstyring, forretningsmodeller, indkøb og outsourcing, shared services, salgsrelationer, teknologisystemer og organisationsstruktur.

Kunde- og kanaloptimering

Tilpasning af jeres medarbejderantal, processer og teknologier for at forbedre kundeoplevelsen med en vifte af kundefastholdelsesstrategier, vækststrategier, kundeopdelingsstrategier, dataanalysestrategier og digitale strategier. 


Vi kan hjælpe dig med mange områder inden for det finansielle:


Læs mere om vores services