På mødet i EFRAG Sustainability Reporting Board den 22. marts 2023 var det på dagsordenen at skubbe de sektorspecifikke standarder til et år ud i fremtiden. Denne ændring vil både positive og negative konsekvenser for virksomheder, der skal rapportere i henhold til CSRD.

På den positive side giver udskydelsen virksomhederne mere tid til at forberede sig på de nye rapporteringsstandarder. Denne ekstra tid kan bruges til at evaluere den nuværende rapporteringspraksis og foretage de nødvendige justeringer for at tilpasse den til de nye krav i de sektorspecifikke standarder.

Det giver også ekstra tid til at indsamle og analysere data for at sikre, at rapporterne er nøjagtige og fuldstændige. Desuden giver det mere tid til at sikre en solid gennemførelse af de allerede offentliggjorte ESRS-udkast.

Udskydelsen kan dog også føre til manglende klarhed og konsistens i rapporteringen på tværs af brancherne, hvilket gør det vanskeligere for investorer og andre interessenter at sammenligne og evaluere virksomhedernes ESG-rapportering. Desuden kan udsættelsen skabe usikkerhed blandt virksomheder, der allerede er begyndt at forberede sig på de nye standarder og har investeret ressourcer i dette arbejde.

Det er vigtigt at huske på, at CSRD har til formål at forbedre ESG-rapporteringen og øge gennemsigtigheden på tværs af virksomhederne. Selv om det kan skabe nogle ubesvarede spørgsmål på kort sigt, er det overordnede mål med udskydelsen at sikre, at virksomhederne fremover leverer mere omfattende og pålidelige ESG-oplysninger til interessenterne. Derfor er det afgørende at holde sig ajour med eventuelle ændringer i rapporteringskravene.


Læs mere om bæredygtighedsrapportering her