KPMG jmenovala Martina Křivánka do nové regionální role Head of CEE Sustainability Services, ve které bude řídit poradenství v otázkách udržitelnosti pro klienty ve střední a východní Evropě. Zaměří se na posílení spolupráce mezi kancelářemi KPMG v CEE a prohloubení kontaktu celého regionu s Evropským ESG hubem KPMG.

„Fenomén ESG tak jak ho známe po Pařížské dohodě a EU Green Dealu doráží do našeho regionu s mírným zpožděním. Proto nabízíme firmám v CEE koordinovanou pomoc při přizpůsobování se všem změnám. Například unijní směrnice CSRD ukládá mnoho nových povinností. Podniky si budou muset stanovovat ESG cíle a zjišťovat a vyhodnocovat desítky údajů, a to i od třetích stran – dodavatelů. ESG strategii bude třeba konzultovat i se zaměstnanci a obcemi. Nefinanční výkazy budou mít brzy stejnou váhu jako ty finanční a také začnou podléhat nezávislému ověřování,“ upozorňuje Křivánek, který v KPMG pracuje od roku 2007.

V současnosti působí na pozici Director v oddělení Risk Consulting. Zároveň vede tým zaměřený na ESG, který se zabývá nefinančním reportingem, (zelenou) taxonomií EU, strategiemi ESG a udržitelnosti. Specializuje se také na řízení klimatických rizik, posuzování dopadů a implementací regulatorních požadavků v oblasti udržitelnosti a nastavování KPIs, cílů a trajektorií pro přechod k nízko emisní ekonomice včetně výpočtu uhlíkové stopy.

Aktivity KPMG v oblasti ESG

Globální síť KPMG pravidelně analyzuje zprávy firem o udržitelnosti. Aktuální vydání studie Survey of Sustainability Reporting uvádí, že čtvrtina obratově největších českých podniků neinformuje o ESG.

KPMG také spolupracuje se Světovým ekonomickým fórem na vytvoření základní ESG metriky, která má přinést větší srovnatelnost různých nefinančních výkazů.