Kompletní nabídka služeb pro telekomunikační firmy

KPMG je celosvětová poradenská síť, která se na globální úrovni zúčastňuje významných strategických diskuzí o vývoji a struktuře telekomunikačního trhu. Při naší práci čerpáme z těchto zdrojů, zkušeností z velkých projektů napříč různými telekomunikačními společnostmi, ale také z různých studií a analýz nejnovějších trendů a technologických inovací vydávaných jednotlivými zahraničními kancelářemi KPMG.

Podpora strategického rozhodování a vstupu na nové trhy

Zajistíme komplexní analýzu podkladů pro strategické rozhodnutí jako
např. vstup na telekomunikační trh, nabídka unikátních produktů či akvizice společnosti, doporučíme nejvhodnější technologické, procesní
a obchodní řešení a identifikujeme rizika Vašeho záměru včetně návrhu jejich mitigace.

Vypracování komplexního finančního modelu a modelování budoucího vývoje

Abychom vám umožnili se kvalifikovaně rozhodnout o vaši investici či záměru, zpracujeme pro vás komplexní finanční model a zohledníme různé varianty obchodních modelů a řešení. V modelu zohledníme jak tvrdá tak i měkká data z vaší firmy a z trhu. 

Identifikace a doporučení opatření pro zvýšení provozní efektivity

Naše specializace na telekomunikace a detailní přehled o procesech
v telekomunikačních společnostech napříč trhem včetně nejlepší praxe ze zahraničí nám umožní pomoct identifikovat, kvantifikovat a doporučit konkrétní opatření na zvýšení vaší provozní efektivity.

Podpora implementace složitých technologických a IT řešení

Jsme schopni vám pomoci s přípravou a implementací složitých technologických a IT řešení. KPMG konzultanti mají s touto oblastí rozsáhlé zkušenosti (topologie a provoz pevné a mobilní sítě, procesy front a back office, BSS/OSS, efektivní nastavení a správa IT aplikací, výběr dodavatele technologií apod.) 

Zajištění kompletní dodávky velkých transformačních projektů

Zajistíme, že vaše velké transformační projekty jako např. úprava provozního a organizačního modelu, restrukturalizace či integrace akvírovaných společností přinesou vámi očekávané benefity a synergie. Zajistíme vhodnou interní komunikaci a vyhneme se negativním dopadům kulturních změn na chod Vaší společnosti.

Příprava strategie pro outsourcing a následná pomoc s jeho implementací

Dokážeme vám pomoct s rozhodnutím o realizaci outsourcingu a jeho
případnou implementací. Provedeme vás kompletním procesem outsourcingu od definice robustní strategie a provozního modelu, přes přípravu outsourcingových smluv, výběr vhodného outsourcingového partnera, vyjednání smluvních podmínek až po závěrečný převod služeb/aktivit mimo vaši společnost.

Komplexní vyhodnocení možností sdílení telekomunikačních sítí

Jsme schopni vyhodnotit výhodnost projektů sdílení telekomunikačních sítí. Nad rámec garance nezávislého pohledu zajistíme definici možných budoucích obchodních modelů, kvantifikaci nákladů, analýzu účetních, daňových a právních faktorů, sestavíme robustní finanční model
a zaručíme plynulý průběh celého projektu. 

Projektový a programový management s cílem úspěšného dodání projektu či programu

Pomůžeme vám s realizací kritických a komplexních projektů
a programů. Jsme schopní identifikovat riziko zpoždění dodávky, přetížení zdrojů, zanedbání rizik s dopadem na provoz a zákaznické služby a společně s vaším týmem ho vyřešit a zajistit úspěšné dodání programu/projektu.

Quality Assurance významných projektů či programů

Pokud se potřebujete ujistit, že váš projekt či program bude dodán dle
plánu, a že případná rizika budou včas identifikována, nabízíme vám nezávislý dohled nad vašimi velkými projekty či programy. Zajišťujeme jak tradiční QA (nezávislé zhodnocení průběhu projektu (programu), tak i proaktivní QA, kde budeme nastavením lepších kontrol a mitigací rizik usilovat o zvýšení kvality dodávky při udržení plánovaného harmonogramu a rozpočtu projektu.

Zpracování komerční Due Diligence pro kupujícího či prodávajícího

V případě, že zvažujete investici do jiného podniku nebo jeho přímou akvizici, zpracujeme pro vás komerční Due Diligence. Nezávisle zhodnotíme budoucí vývoj firmy i celého odvětví, přičemž se zaměříme na nejdůležitější faktory jako např. strategický positioning, technologický vývoj, nasycenost trhu, regulatoriku, rozpad tržeb
a nákladů. Konsolidované výsledky analýz dané do kontextu se strategií vaší firmy a tržním vývojem Vám umožní udělat kvalifikované rozhodnutí podpořené ověřenými daty.

Řízení produktů a zákazníků s cílem zlepšení tržní pozice

Pomůžeme vám s návrhem nových produktů a služeb, tak aby odpovídaly technickému nastavení sítě, zákaznickým potřebám
a konkurenci na trhu. Vypočteme pro vás cenovou dynamiku trhu
a pomůžeme vám snížit odchodovost a navýšit akvizici nových zákazníků (customer lifetime value management).

Poradenství v oblasti strategie prodeje B2B zákazníkům

Poradíme vám jak zvýšit úspěšnost prodeje produktů a služeb B2B
zákazníkům na základě vaší obchodní strategie. Pomůžeme vám identifikovat cílové segmenty a navrhnout pro ně odpovídající produkty a služby.