Petr Bučík

Partner odpovědný za poradenství, CEE Head of Advisory

KPMG Česká republika

Petr Bučík je vedoucím partnerem poradenských služeb ve střední a východní Evropě. V české kanceláři KPMG odpovídá za poradenské služby a vede oddělení Management Consulting. Odpovědný je také za oddělení Marketing a Markets. Petr se profesně věnuje řízení distribučních kanálů, marketingových kampaní, odměňovacích a motivačních schémat, výkonnosti a reportingu. Rovněž se zabývá velkými reorganizačními projekty a změnami v řízení ICT. Má dlouholeté zkušenosti z projektů v bankovnictví, pojišťovnictví a telekomunikacích.

  • Energetika a přírodní zdroje
  • Management Consulting
  • Poradenství
  • Strategie a provoz
  • Státní a veřejnoprávní sektor
  • Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky

  • Studium MBA na Norwegian School of Management BI