O nás

Banky se v současnosti potýkají s dopady nových regulací a jejich zaváděním do praxe, ať se jedná o dohodu Basel, regulaci tvorby opravných položek k úvěrům či oceňování finančních nástrojů. Současně jsou bankovní instituce pod tlakem technologických inovací, které umožňují například analýzu velkých objemů dat.

S daty souvisí i technologie, jejich zabezpečení a regulace nakládání s nimi. Velkým tématem posledního roku je oblast ESG, která na finanční sektor dopadá opravdu razantně.

O těchto i dalších finančích tématech pravidelně zveřejňujeme studie, analýzy a expertní pohledy na celý sektor.  

Proč KPMG     

  • Pomůžeme vám s uvedením nové banky na trh, od vizuální identity až po podání žádosti o vydání nových bankovních licencí.      
  • Kromě služeb v oblasti daní, auditu, řízení rizik a práva vám poradíme ve specifických oblastech, které jsou typické pouze pro banky, např. systém platebních karet nebo bankovní regulace.   
  • Pomůžeme vám odhalit, co váš zákazník chce. Ukážeme vám, jak udělat produkty přístupnější a jednodušší – tak, aby zákazníci chtěli přecházet právě k vám.       
  • Na základě našeho globálního know-how vám představíme ukázky bankovních produktů, které na českém trhu zatím chybějí.    
  • Díky nám se zorientujete v tom, co důležitého se momentálně děje v evropské regulaci, která zásadně ovlivní budoucnost celého bankovnictví.

Komu jsme pomohli

Bankovnictví je odvětví, kterému se věnujeme celosvětově. Proto k našim klientům patří velké globální bankovní instituce. Poradenství poskytujeme také v Česku – ať už při zakládání nových bank nebo s reformou stávajících institucí.