Zabývá se finanční výkonností, novými obchodními aktivitami, oblastí lidských zdrojů, marketingem a řízením rizik.

Řídícím orgánem KPMG je Řídící výbor (Management Committee).

Řídící výbor

Radek Halíček – řídící partner, partner odpovědný za daňové
poradenství a právní služby

Petr Škoda – zástupce řídícího partnera

Carolyn Břečťanová – partnerka odpovědná za řízení rizik a kvality

Jindřich Vašina – partner odpovědný za audit

Petr Bučík – partner odpovědný za poradenství

Pavel Kliment – Chief Operating Officer, partner odpovědný za risk consulting a transakční poradenství