Řídícím orgánem KPMG je Řídící výbor (Management Committee).

Řídící výbor

Radek Halíček – řídící partner, CEE Chairman

Petr Škoda – zástupce řídícího partnera

Carolyn Břečťanová – partnerka odpovědná za řízení rizik a kvality

Jindřich Vašina – partner odpovědný za audit

Petr Bučík – partner odpovědný za poradenství, CEE Head of Advisory

Pavel Kliment – Chief Operating Officer, partner odpovědný za risk consulting a transakční poradenství

Daniel Szmaragowski – partner odpovědný za daňové a právní poradenství