Pavel Dolák

Director

KPMG Česká republika

Pavel Dolák pracuje ve společnosti KPMG od roku 2003 a zaměřuje se především na audit nadnárodních a národních společností podnikajících v sektoru nemovitostí a stavebnictví a výrobních společností. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti s auditem konsolidovaných finančních výkazů a podkladů pro konsolidaci v souladu s IFRS.

  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví obor finance, 2003

  • Statut Fellow Asociace certifikovaných účetních (FCCA), 2011

  • Registrovaný auditor Komory auditorů České republiky, 2013