Nic není důležitější než naše zdraví. Jakmile řešíme zdravotní problém, snižuje se naše soustředění a s ním i schopnost pracovat. Zahraniční studie ukazují, že pokud lidem dáme zdravotní péči jako benefit, vrátí nám to silnějším pocitem loajálnosti vůči firmě i lepší výkonností. Barclays, Citibank nebo J. P. Morgan to už zjišťují v praxi. Kolik firmu stojí zaměstnanci, kteří se kvůli nemoci méně soustředí, a jaká zdravotní péče se u zaměstnanců v zahraničí osvědčila, shrnuji v článku.

Jak pro jednotlivce, tak pro celou společnost platí, že pokud máme nějaký problém, léčba by neměla být horší než choroba sama. O ESG se mluví jako o nutném zlu, regulaci, další administrativní zátěži. Už méně se zmiňují příležitosti, které nabízí. Pokud přistoupíte k této oblasti chytře, může vám přinést i konkrétní a měřitelné přínosy. Pojďme se stručně podívat na to, jak může organizace benefitovat například v oblasti „S“.

Každý podnik stojí na zaměstnancích. Řekněme, že máte poctivé zaměstnance, kteří své úkoly plní svědomitě. I u nich vždy bude mít jedna věc prioritu nad pracovními povinnostmi – jejich zdraví a zdraví jejich blízkých.

Náklady na zdravotní péči se přesouvají ze státního rozpočtu do nákladů každého z nás. Pojišťovny, stát i lékaři přísahají na prevenci a motivují nás, abychom přejímali odpovědnost za své zdraví. Podle dat PAQ Research jsme ale my Češi pěkní lajdáci a na pravidelné preventivní prohlídky chodí jen polovina z nás. Jakmile však přijde akutní zdravotní problém, vše ostatní jde stranou. To vede ke ztrátě soustředění, a tím i pracovní efektivity. Podle výpočtů, které jsme provedli na základě dat a analýz Českého statistického úřadu, vás ztráta soustředění vašich zaměstnanců může stát až 100 milionů ročně. Pokud ztratí soustředění 1 000 vašich zaměstnanců, vyjde vás to za rok přibližně na 19 milionů – a to nepočítám měkké faktory, jako je slabší týmový duch nebo pomalejší dotahování úkolů. Zahrnu-li i měkké faktory, může to být až pětkrát více. Blížíme se ke 100 milionům korun na mzdových nákladech (bez započtení zpoždění, ušlého zisku atd.), které mají hmatatelný dopad do výkazu zisků a ztrát. 

Jak zvýšit loajálnost a výkonnost lidí? Dejte jim zdravotní péči

Společnosti Barclays, Citibank nebo J. P. Morgan na tyto dopady reagují a začínají zahrnovat lékařskou péči do zaměstnaneckých benefitních programů. Učinily tak na základě byznysových studií, jako je např. ta od Salesforce, kterou si nechala vypracovat společnost Barclays. Z ní vyplývá, že poskytování zdravotních benefitů zvyšuje výkonnost a loajálnost jejich lidí. To pak vede k nižší fluktuaci. Podle portálů Eurostat a Public Health England mezi tři aktuálně nejvyhledávanější oblasti zdravotní péče patří:

  1. asistovaná reprodukce,
  2. péče o osoby s Alzheimerovou chorobou,
  3. klasická lékařská rodinná péče.

Pokud zaměstnancům poskytnete podporu v oblasti zdraví, přispějete k jejich celkové duševní pohodě a pocitu bezpečí. Vědomí, že se v případě problému mají kam obrátit, jim výrazně sníží stresovou i emoční zátěž a zároveň zvýší jejich efektivitu.

Právě snaha o celkovou spokojenost zaměstnanců je jedním z hlavních pilířů písmene „S“ v ESG. V Česku se zatím soustředíme jen na špičku ledovce – na reporting, náklady, nutné změny a chybějící data, spojené zejména s „E“. Musíme si ale uvědomit, že vytváříme ekosystém, ve kterém jedna část nebude fungovat bez druhé. Dlouhodobá péče o zdraví zaměstnanců i jejich rodin bude klíčovým diferenciátorem na pracovním trhu. Současně bude i faktorem, který významně ovlivní výkon firmy, kvalitu jejích produktů a atmosféru na pracovišti. A takto bychom mohli pokračovat v každé z vertikál ESG a najít funkční a přínosná řešení.

Inspirujte se tím, co už jinde funguje, a vybudujte firmu, pro kterou budou lidé chtít pracovat.