David Slánský

Partner, Management Consulting

KPMG Česká republika

David pomáhá klientům dosáhnout reálných výsledků prostřednictvím chytrého používání dat. Jeho hlavním cílem je úspěšně integrovat vhled získaný prací s daty do fungování firmy. David má za sebou stovky projektů po celém světě v různých odvětvích, zejména finančnictví, telekomunikacích, energetice a terciárním vzdělávání. Tyto projekty byly zaměřené na pochopení a předvídání toho, jak se chovají zákazníci a zaměstnanci, regulatorní a legislativní otázky, správu dat a oblast business intelligence. David vede pražské KPMG Data & Analytics Centre of Excellence a je členem globálního týmu KPMG zaměřeného na datovou analytiku. Působí na Vysoké škole ekonomické v Praze a napsal knihu o business intelligence. Často přednáší o datové analytice na akademických i profesních akcích.

  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

  • Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta