Projekty spojené s digitalizací celosvětově spolykají ohromné sumy peněz, přesto většinou nedosáhnou očekávaných výsledků. Podle Harvard Business Review to tak bohužel dopadne až v 95 % případů. Firmy podceňují přípravu zaměstnanců, komunikaci nebo definování cílů. Přečtěte si pět principů, které odlišují firmy, které zdárně prošly transformací.

1. Mějte vizi, reálné cíle a poslouchejte svého klienta.

Většina firem se pro digitální transformaci rozhodne, aby zlepšila zákaznickou zkušenost, zvýšila efektivitu či snížila rizika. Především zákaznická zkušenost hraje hlavní roli. Firmy se shodují na tom, že strategie nezaměřená na klienta je špatná strategie. Bohužel většina firem není schopna tuto strategii reálně aplikovat.

Nastavte si dobře měřitelné vize a cíle a snažte se pochopit svého klienta. Například si můžete dát za cíl zlepšit zákaznickou spokojenost s konkrétní oblastí o 10 % nebo třeba zkrátit proces přidělení úvěru o 3 dny. V takovém případě se vaše transformační projekty zaměří primárně na řešení problémů vašich zákazníků, kritických míst v zákaznické cestě (například skenování tužkou podepsaných smluv) a zrychlení backofficových procesů. Svého zákazníka neváhejte do samotného procesu digitalizace přímo zapojit, dejte mu například otestovat prototypy nových aplikací.

2. Budoucí architekturu si odlaďte už před začátkem.

Vytvořte si dobrý obrázek o tom, jak má digitalizace vypadat po IT, datové, byznysové, operační i servisní stránce. Dotčené oblasti je také třeba sladit a propojit. Svoji roli zde hraje podniková architektura, která v procesu digitalizace představuje prostředek pro vytvoření mostu mezi představami a realitou. 

3. Procesy rušte a zkracujte. Vyhýbejte se vývoji.

V tomto kroku je třeba si položit několik otázek a upřímně si je zodpovědět: Mají všechny procesy a aplikace ve vaší firmě hodnotu? Nejsou ve firmě náhodou nějaké aplikace navíc? Nemáte procesy, které můžete zkrátit na polovinu nebo úplně zrušit? Jednak vám to ušetří mnoho peněz, ale také zjednoduší práci a zlepší zákaznickou zkušenost.

Nové aplikace a nástroje mnohdy nemusíte přímo vyvíjet. Spousta řešení už existuje, a nemusíte tak začínat od nuly. Využitím zavedených a ověřených procesů ušetříte mnoho času. Významnou úsporu času přináší také low-code technologie, na které bude podle Gartneru v roce 2025 postaveno až 70 % nových firemních aplikací. S těmito technologiemi si aplikace zvládnou vyvinout samotní analytici nebo specialisté na procesy. O výhodách low-code psala moje kolegyně Veronika Zichová zde.

4. Nedělejte nic bez dat.

Velká část firem není schopna správně pracovat s daty. To mi potvrdil na dubnovém Digital Transformation Summitu i Robert Kearns, area vice president Salesforce: „Firmy opakovaně hlásají, že mají spoustu dat. To je skvělé, ale jsou ta data použitelná? Můžete s nimi reálně něco udělat? Rozumíte jim? Právě na těchto datech celý proces digitalizace začíná. Je ale stále těžší je získat.“

Role chief data officera a s ním související útvar ve firmách často chybí, a tak není nikdo, kdo by za práci s daty přímo odpovídal, firmu s nimi učil pracovat a evangelizoval ji. Pokud ani vaše firma tuto pozici nemá, doporučuji vám ji zřídit. Dalším nezbytným nástrojem pro dobrou práci s daty je jednotný přístup, a to jak k jejich ukládání a nastavení procesů, tak i k využívání a čištění dat. 

5. Řiďte nadšení ve firmě.

Sledujte, jak digitalizaci vnímají vaši zaměstnanci. Pokud si slovní spojení „digitální transformace“ rozdělíme, zjistíme, že slovo „digitální“ má výrazně pozitivnější konotaci oproti slovu „transformace“. Zatímco slovo „digitální“ v nás vzbuzuje vidinu něčeho nového, zajímavého a vzrušujícího, slovo „transformace“ si často spojíme s nežádoucími změnami a dlouhodobou dřinou. Lidé obecně nemají rádi změny a pro Čechy to platí dvojnásob. Už samotné pojmenování projektu může ovlivnit jeho přijetí zaměstnanci, tak na to myslete a zkuste si název se zaměstnanci otestovat.

Extrémně důležité je také budovat ve firmě kulturu neustálého zlepšování. Tu je potřeba vytvářet odshora dolů – tedy musíte začít u vedení. KPI byste měli nastavit tak, aby byly v souladu s tím, co po zaměstnancích chcete. Také od svých zaměstnanců sbírejte zpětnou vazbu a zjištěné nedostatky aktivně řešte. Díky takové kultuře budou vaši lidé mnohem otevřenější změnám a inovacím.

 

Digitalizace může být jednoduchá, pokud si ji nebudete zbytečně komplikovat nedostatečným plánováním a pustíte se do ní se správnými nástroji.

Další tipy, jak na to, se dozvíte na našem portálu věnovaném digitálním transformacím.